همبستگی انسانی،نجشنبه ۳ آذر، اعتصاب عمومی در سراسر کشور حمایت از مردم کردستان


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺پنجشنبه ۳ آذر، اعتصاب عمومی در سراسر کشور حمایت از مردم کردستان تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲ آذر ۱۴۰۱ –  ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: حضور رئیسی قاتل در مجمع عمومی سازمان ملل ننگ بشریت است