پنجشنبه سوم آذر، آغاز تجمعات شبانه در شهرهای تهران،اصفهان، کرج،همدان، کرمانشاه، ارومیه و…. فیلم

پنجشنبه سوم آذر، آغاز تجمعات شبانه در شهرهای تهران،اصفهان، کرج؛همدان، کرمانشاه، ارومیه و…. فیلمهای بیشتر از اینجا.https://t.me/wpi_hkki

تهران تجریش

اصفهان

همدان

تهران

اینرا هم بخوانید

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام وبسایت حقوق بشری هه‌نگاو …