صدای انقلاب مردم در ایران در سطح مراجع بین المللی نیز شنیده شد!

شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید جهت انجام تحقیقات در مورد نقض حقوق بشر و جنایات جمهوری اسلامی در ایران پس از اعتراضات ۲۵ شهریور رای مثبت داد.
این یک اقدام موثر ، مهم و جدی جهت به محاکمه کشاندن عاملان و آمران جنایت در ایران است که به یمن مبارزات جوانان، زنان، مردان و حتی کودکان ما بدست آمده است. همچنین اولین بار است که مرجع بین المللی به اقدامی در حمایت از مبارزات مردم در ایران، دست میزند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، طی سالها با تهیه گزارش و نوشتن نامه ها ی متعدد به دولتها، شورای حقوق بشر و سازمان ملل خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت یاب جهت جمع آوری گزارشات و بررسی نقض حقوق انسانی در ایران شده است.
ما از تصویب این قطعنامه بعنوان گام جدی برای برسمیت شناختن سرکوب و کشتار مردم بعنوان جنایت علیه بشریت استقبال میکنیم. همچنین امیدواریم تشکیل این کمیته تغییری اساسی در رویکرد جامعه بین‌المللی در مقابله با معضل «معافیت از مجازات» باشد که سالهاست به جمهوری اسلامی فرصت جنایت و نقض‌ جدی حقوق انسانی را داده است.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش خواهد کرد با ارائه اسناد و مدارک به کمیسیون حقیقت یاب، امکان محاکمه عاملان و آمران جنایت در ایران را فراهم کند. ما از شما مردم آزادیخواه میخواهیم با فرستادن عکس، فیلم و گزارش به این امر کمک کنید.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۳ آذر ۱۴۰۱/ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

خیزش های مردمی، اطلاعیه شماره ۱۶۸:ادامه تظاهرات و اعتراضات مردمی در هفتاد و چهارمین روز انقلاب

متروها به محل شعاردهی مردم در تهران علیه حکومت تبدیل شده است. امروز جمعیت زیادی …