نماینده مجلس:”افراد معترض در کشور کمتر از ۱۳۰ هزار نفر بوده است”!

سیدعلی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه در جمع باندهای حکومتی گفته است:”طبق برآورد دستگاه های اطلاعاتی کلیه افراد معترض در کشور کمتر از ۱۳۰ هزار نفر بوده است.”!وی مدعی شده در جریان اعتراضات اخیر ۴۷ کشور و ۱۱ سرویس جاسوسی مشارکت فعال داشته‌اند از جمله کشورهایی ازجمله شامل عربستان، مصر، ترکیه، امارات و سرویس های جاسوسی تمام توان خود را علیه ایران به کار بستند تا کار کشور را یکسره کنند.فارس

اینرا هم بخوانید

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام

سرنوشت نامعلوم ده‌ها تن از معترضان بازداشت‌شده در شهر سرابله ایلام وبسایت حقوق بشری هه‌نگاو …