سخنی با مخاطبین نویسندگانی ناآشنا که خود را کورد معرفی می کنند- شمئ صلواتی

خبری منتشر شده توسط بعضی از رسانه‌های فارسی‌زبان که نویسندگان کورد خواستار استعفای دسته‌جمعی راه یافتگان به مجلس اسلامی شدند….

به نظر من، منطقی نیست، با عقل جور در نمیاید….
نه بجاست، و نه سیاسی ….
بیشتر اعتبار دادن به سیستم حکومت اسلامی در ایران است.

این نویسندگان ناشناس از راه یافتگان به مجلس اسلامی خواستند بصورت جمعی استعفا دهند….

غافل از اینکه
این نویسندگان کی هستند و با چه نیتی این بیانیه را نوشتند توضیحاتی را در مورد مجلس اسلامی ضروری می دانم

راه یافتگان به مجلس اسلامی. بر آمدن از انتخابات آزاد و در یک جامعه‌ی کاملا آزاد و بر خوردار از آزادی بی قید و شرط سياسی توسط مردم انتخاب نشده‌اند..

بلکه گلچینی از ماموران مطیع و امنیتی حکومتند. که قرار نیست دلسوز مردم باشند بلکه دلسوزان سیستم جنایکار اسلامیند….

با نگاه به تاریخچه این راه یافتگان به مجلس اسلامی. اکثریت در رکاب رهبر اسلامی. و جز ماموران سپاه و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بودند و هستند……..

مجلس شورای اسلامی در ایران یک ارگان امنیتی، (نظامی) ست که با ظاهر پارلمانی، نه برای دفاع از مردم و ارزشهای انسانی در برابر حکومت. بلکه دست‌نشانده خود رهبری حکومت است مثل سگان گله، مطیع، چشم و گوششان به چوبان است……

نمایندگان مجلسی که روز ۱۵ آبان در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان «اعدام هر چه سریعتر معترضان شده‌اند ».

اکثریت آنان خواستار اعدام معترضان شدند.
و با طرفداری از مجهز کردن ماموران جانی به سلاح جنگی و اجازه دادن به آنان که آتش به اختیار عمل کنند، چه توقع انسانی می توان، از این راه یافتگان. به مجلس اسلامی که با چشم و گوش بسته در خدمت آغا هستند، باید داشت..

جدا از مدافعان بیت رهبری قوانین خشنونت بار چون قصاص، اعدام و قوانین حیوانی چون چند همسری با تقسیم ثروت بین خود و رهبران و مزدوران حکومت، اکثریت آنان در دفاع از حکومت دست‌شان آلوده به خون است….

من خواستار. استعفای دست جمعی راه یافته گان به مجلسی که حامی جنایتکاران است، نیستم بلکه نه تنها خواستار انحلال شوارای اسلامی، انحلال مجلس خبرگان و تمامی ارگانهای که توسط این جنایتکاران اسلامی سر پا شده است….

حکومت جنایتکار اسلامی باید منحل شود، سپاه پاسداران باید منحله شود ارتش باید منحل شود جامعه‌ی ایران از نو باید ساخته شود
این خانه کلنگی مردم ما، باید ویران شود و از نو بر اساس منطق علمی با شعور انسانی توسط همان مردم ساخته شود مذهب باید دستش از زندگی مردم کوتاه شود از مدارس ما کنار زده شود از قوه‌قضائیه جدا شود. به طور کلی باید از جامعه ما جارو شود و جامعه برای آخوند که مفتخور ترین و ریاکارترینند یک شعل شرافت مندی به دور از ریا و دروغ به جهل و جنایت پیدا کند،…..
زنده انقلاب
۲۶ نوامبر ۲۰۲۲میلادی ” شمئ صلواتی “

اینرا هم بخوانید

چرا سفر به اسرائیل؟ شمی صلواتی

سفر رضا پهلوی به اسرائیل برای من(!) جدی نیست، اهمیت سیاسی ندارد و نه می …