گزارش تلویزیون کانال جدید از تظاهرات مخالفین رژیم در تورنتو میدان مل لستمن شنبه 26 نوامبر

اینرا هم بخوانید

فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در …