اعتصاب کامیونداران در بندرعباس، کاشان، قزوین و منطقه شاپور اصفهان

هم‌زمان با ادامه اعتراض‌ها و در ادامه اعتصابات روزهای اخیر در برخی مراکز تولیدی، اعتصاب کامیونداران در بندرعباس، قزوین و منطقه شاپور اصفهان، آغاز شده است

بندر عباس

قزوین

کاشان

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …