همبستگی انسانی،موضوع برنامه: اعتصابات و اعتراضات در دانشگاهها


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتصابات و اعتراضات در دانشگاهها تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۵ آذر ۱۴۰۱ – ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال: 0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی،موضوع برنامه: 🔺فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: …