همراه: یونیسف خواب آلود، مقابله با جنایات و احکام حکومت کودک کش

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: فراخوان اعتراض سراسری علیه اعدام‌ها، سرکوب و گرانی سرسام‌آور