گزارش از گردهمایی مالمو سوم دسامبر ۲۰۲۲


در سرمای گزنده پاییز ما یکبار دیگر به تاریخ شنبه برابر با سوم دسامبر ۲۰۲۲ در شهر مالمو گرد هم آمدیم تا هم سرنوشتی خود را با انقلاب مردم ایران اعلام داریم. گرمای انقلاب مردم ایران قلب های بسیاری را با خود همراه کرده است و در همانحال هراس در دل دشمنان مردم انداخته است. و انقلاب چه زیباست وقتی که می بینیم همه ما مردم را که شاید پیش از این همدیگر را نمی شناختیم به یکدیگر شناساند و به هم نزدیک کرد. درود بر همه شما عزیزان که حضور تک تک تان تضمین مهمی برای پیروز بر جمهوری نکبت اسلامی است.

در اینجا فیلم کاملی از گردهمایی روز سوم دسامبر ۲۰۲۲ در شهر مالمو را می توانید ملاحظه کنید.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب در شهرهای سیستان و بلوچستان درسالروز جنایت جمعه خونین زاهدان

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲.زاهدان طبق فراخوان از قبل اعلام شده در سالگرد جنایت جمعه خونین …