همبستگی انسانی،موضوع برنامه: نگاهی به اخبار مهم ۱۳ آذر


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به اخبار مهم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۳ آذر ۱۴۰۱ – ۴ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: آدم ربایی ماموران رژیم از سر درماندگی و استیصال