همبستگی انسانی،موضوع برنامه: ۱۴ آذر، آغاز اعتصابات سراسری در دهها شهر کشور


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺۱۴ آذر، آغاز اعتصابات سراسری در دهها شهر کشور تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۴ آذر ۱۴۰۱ – ۵ دسامبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

نه به تابو: مروری بر قتل های ناموسی