پلمپ ۶۸ واحد صنفی در بوشهر و گناوه به دلیل شرکت در اعتصابات سراسری

ایرنا، اکبر پورات معاون سیاسی، امنیتی احتماعی استانداری بوشهر از پلمب ۶۸ واحد صنفی در شهرهای بوشهر و گناوه در پی اعتصابات سراسری خبر داد.

وی مدعی شد: “با مصوبه شورای تامین استان بوشهر و با حکم قضایی، ۶۸ واحد صنفی در شهرهای بوشهر و گناوه که در پی فراخوان ضد انقلاب اقدام به تعطیلی مغازه خود کرده بودند، پلمب شدند.”

بر اساس گفته های اکبر پورات، ۵۴ واحد صنفی متحصن در شهر بوشهر توسط اداره اماکن و اتاق اصناف و ۱۴ واحد صنفی در شهر گناوه نیز توسط این نهادها پلمب شده است.علاوه بر این، کسبه های متحصن ضمن محرومیت از معافیت مالیاتی، پروانه کسب آن ها باطل شده و حساب های بانکی مرتبط با مغازه مسدود و در نهایت محل کسب آنها پلمب می شود.

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …