گوشه هایی از آکسیون اعتراضی علیه رژیم اسلامی در تورنتو- مل لستمن. چهارشنبه هفتم دسامبر 2022

اینرا هم بخوانید

صدور حکم اعدام برای پنج نفر درارومیه‌ به اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل»

روز چهارشنبه دوم فروردین صدور حکم اعدام برای پنج شهروند اهل ارومیه به اتهام «مشارکت …