گوشه هایی از آکسیون اعتراضی علیه رژیم اسلامی در تورنتو- مل لستمن. چهارشنبه هفتم دسامبر 2022

اینرا هم بخوانید

سالگرد «جمعه خونین زاهدان»؛ آغاز تظاهراتهای شبانه در چندین شهر

اعتراضات شبانه همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان در چندین شهر سیستان و بلوچستان امشب …