محسن شکاری در محاصره نیروهای حکومتی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد  

پیکر محسن شکاری روز جمعه، ۱۸ آذرماه، با حضور سنگین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.

اکانت توئیتری ۱۵۰۰ تصویر روز جمعه نوشت: «پس از ۲۴ ساعت، به‌شرط عدم اطلاع‌رسانی و فقط با حضور چند نفر محدود از اعضای خانواده، محسن شکاری در قطعه ۹۲ بهشت‌ زهرا در میان تعداد زیادی از نیروهای جمهوری‌اسلامی به خاک سپرده شد.»خاکسپاری او تنها چند نفر را در «قطعه ۹۲ بهشت زهرا» در جنوب تهران نشان می‌دهد. بنا به گزارش‌ها «تعداد زیادی» از نیروهای امنیتی در مراسم خاکسپاری او حضور داشتند. 

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …