گزارش تلویزیون کانال جدید از تظاهرات مخالفین رژیم در تورنتو مقابل ساختمان سی بی سی 5 شنبه 8 دسامبر

اینرا هم بخوانید

انتقاد فعالان کارگری از افزایش حداقل دستمزدهای سال جدید

فعالان کارگری در ایران از تعیین حداقل دستمزد هفت میلیون تومانی انتقاد کرده و می‌گویند …