مبارزه برای آزادی دستگیر شدگان یک قدم مهم در انقلاب- شهلا دانشفر

بنا بر  گزارشات چند ده هزار از مردم معترض که در طول هشتاد روز انقلاب در شهرهای مختلف دستگیر شده اند، در زندانهای حکومت و زیر فشار بسر میبرند. محسن شکاری یکی از این بازداشت شدگان بود که روز هفدهم آذر بدست جانیان اسلامی اعدام شد. این جنایت عکس العمل سراسیمه حکومت به سه روز پرشور از اعتصاب و اعتراض سراسری مردمی در روزهای چهاردهم تا شانزدهم آذر و  تداوم قدرتمند انقلاب است.  حکومت میخواهد از مردم زهر چشم بگیرد و هم اکنون تعدادی دیگر از بازداشت شدگان در خطر اعدام هستند. به این ترتیب انقلاب مردم به یک نقطه تلاقی مهم رسیده است و اکنون در مقطع حساسی قرار گرفته ایم. اعدام محسن شکاری باید جواب محکمی از جانب ما مردم بگیرد. با اعتراضات متحدانه و سراسری اعدام محسن شکاری را به ضربه ای محکمتر بر پیکر حکومت منفور اسلامی تبدیل کنیم و اهداف جنایتکارانه رژیم وامانده جمهوری اسلامی را  به شکست کامل بکشانیم.

جمهوری اسلامی در طول روزهای انقلاب  به هر جنایتی دست زده است. مستقیم به مردم شلیک کرده است. دیوانه وار مدارس و پنجره خانه های مردم را مورد هدف گلوله قرار داده است. کودکان را به قتل رسانده است. در زاهدان و شهرهای کردستان کشتار کرده است. اما جامعه در برابر همه این جنایات و توحش و بربریت ایستاده و با فریاد هر یک نفر کشته بشه، هزار نفر پشتشه به  اعتراضات خود شدت داده و  فریاد سرنگونی را رساتر سرداده است.  این سرکوبگریگری ها ثمره ای جز تشدید خشم و نفرت مردم نداشته و بیش از پیش به اتحاد مبارزاتی مردم از زاهدان تا تهران و از کردستان تا آذربایجان منجر شده است. از جمله مراسم های یادبود جانباختگان به محل اعتراضات وسیع مردمی علیه حکومت تبدیل شده و شهرهای هر چه بیشتری را به حرکت در آورده است.  اما امروز تفاوت اینجاست که جمهوری اسلامی هراسناک از شتاب انقلاب،  روزهای نابودی خود را می بیند و آخرین تقلاهایش را میکند تا بلکه روزنه ای پیدا کند.

اعدام محسن شکاری بعنوان پاسخی به سه روز اعتراض و اعتصاب با شکوه در روزهای ۱۴ تا ۱۶ آذر علیه سرکوبگری ها و کشتار رژیم  انجام گرفته است. اعتراضاتی که بطور واقعی قدرتنمایی بزرگی از سوی مردم بود. در این سه روز اعتراضات متحد و سراسری، در بیش از صد شهر کسبه و بازار به اعتصابات پیوستند. دانشجویان دست به اعتصاب زدند و  تجمعات پرشور خود را بر پا کردند. از این اعتراضات معلمان اعلام حمایت کردند و مدارس در بسیاری از شهرها به حالت تعطیل در آمدند. پزشکان و کادر درمان در اعتراض به سرکوبگریها از اعتراضات سراسری اعلام حمایت و همبستگی کردند. رانندگان کامیون در همبستگی با اعتراضات سراسری بر تداوم اعتصاب خود تاکید نمودند. در کنار  اعتصابات کسبه و مغازه داران در این سه روز مراکز کارگری بیشتری به اعتراضات پیوستند. و یک صحنه درخشان این اعتراضات روز سوم یعنی در شانزدهم آذر  بود که مردم در خیابان های مختلف تهران برای تجمع در میدان آزادی از همه سو به حرکت در آمدند  و از متروها و بی آرتی ها و  منازل شعار مرگ بر دیکتاتور بر فضای شهر طنین انداخت. همچنین در شهرهای مختلفی همچون سنندج، اصفهان، برازجان، بوکان، تجف آباد، مشهد و  اهواز جمعیت بیشتری نسبت به شب های دیگر به خیابان آمدند و آتش روشن کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.

 اینگونه است که همه شواهد دارد از پایان کار این حکومت حکایت میکند و در برابر چنین جنب جوش و حرکتی است که حکومت چنین به هراس افتاده و با احکام محاربه و افساد فی الارض میکوشد وحشت و هراس ایجاد کند. اما فریاد خشم و اعتراض جامعه فورا بلندتر شد  و  مردم در پاسخ به این جنایت اعلام کارزار کردند و گفتند که تهران را به جهنمی برای جمهوری اسلامی تبدیل میکنند. اعدام محسن شکاری تا همین جا  بهای سنگینی برای حکومت در پی داشته است. ولوله ای از اعتراض در داخل بپا شده و در سطح دنیا نیز فشار انقلاب مردمی دولتها را وادار به واکنش کرده است.

این درحالیست که حکومت بشدت در هم ریخته و نیروهای سرکوبش فرسوده و درمانده شده اند. خستگی و به هم ریختگی آنها برای مردم در کف خیابان و در نزاعهای لفظی خود سرکوبگران در کف خیابان کاملا مشهود است. بعلاوه  این را در فایل صوتی منشتر شده از سوی گروه هکری بلک ریوارد  از جلسه محرمانه سران سپاە با رسانه های حکومتی بگوش خود شنیدیم. و جدا از همه اینها  این درهم ریختگی را  ضد و نقیض گویی هایشان به روشنی می بینیم. این حکومت مثل مار زخم خورده است که میخواهد فقط نیش بزند و با چماق اعدام و تشدید دستگیری و سرکوبگری ها میکوشد شانسش را بیازماید  تا بلکه بدرجه ای مردم را عقب زند. باید نیش آنرا کشید و سرش را برزمین کوبید.

کارزاری قدرتمند علیه اعدام و برای آزادی بازداشت شدگان

 باید تلاش کنیم که تک تک دستگیر شدگان را از چنگ کثیف این حکومت خلاص کنیم. کارزاری قدرتمند  درمحکومیت اعدام محسن شکاری و برای آزادی تمامی بازداشت شدگان برپا کنیم و  بر سر این جنایت داخل و خارج کشور را بر سر حکومت خراب کنیم.  با قدرت انقلابمان تمامی بازداشت شدگان را آزاد کنیم و در زندانها را بگشاییم.  تجمعات خانواده ها درمقابل زندانها شکل گرفته است. در تهران خانواده ها چندین تجمع مقابل اوین داشته اند. در مرند و آبدانان نیز خانواده های بازداشت شدگان تجمعاتی داشته اند. یکی از اعتراضات مردمی در سه روز اعتراض سراسری تجمع مقابل اوین بود. روز هفدهم آذر ماه نیز پزشکان و کادر درمان در ابتکاری جالب در همبستگی با همکار خود در حمایت از دکتر حمید قره حسنلو که به اعدام محکوم شده و همسرش فرزانه قره‌حسنلو که به زندان طویل المدت محکوم شده مقابل اوین تجمع کردند و در برابر جنایات رژیم مردم را به تجمع در مقابل زندانها فراخواندند.  همچنین ۱۱۰۰ نفر از کادر درمانی در حمایت از این دو همکار خود طوماری اعتراضی منتشر کرده اند. به تجمعات خانواده ها باید وسیعا پیوست. و از  فراخوانها و اعتراضات پزشکان و کادر درمان باید وسیع پشتیبانی کرد و این اعتراضات را روال و الگویی سراسری تبدیل کرد.

بعلاوه ۹۴ نفر از زندانیان سیاسی در اوین ورجایی شهر طی طوماری  از تصویب تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرده اند. و مینویسند:”باشد که در صورت امکان از نظریات، پیشنهادات و یا مصاحبه حضوری استفاده شود”.

روشن است که در فضای انقلاب ما مردم است که اقداماتی نظیر تشکیل کمیته حقیقت یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل مصوب میشود و باید از این تریبون برای انعکاس صدای اعتراض زندانیان و مردم ایران علیه جنایات رژیم استفاده کرد. از نظر ما مردم حقیقت مثل روز آشکار و روشن است. بنا بر آمار سازمان حقوق بشر ایران در طول هشتاد روز انقلاب مردم ۴۵۸ نفر بدست جانیان اسلامی به قتل رسیده اند. با قدرت انقلاب و همبستگی های بین المللی دولتهای جهان را وادار به بایکوت جمهوری اسلامی کنیم و سران این حکومت را به پای میز محاکمه بکشانیم.  سفارتخانه های جمهوری اسلامی باید در تمام کشور ها بسته شود و این حکومت باید از تمام مراجع جهانی اخراج و به انزوا کشیده شود. جمهوری اسلامی باید گورش را گم کند و از جامعه بشری پاک شود.

انقلاب در موقعیت حساسی است. جامعه میرود که تکلیف این رژیم را یکسره کند. گرفتن چماق اعدام و بازداشت و سرکوب از دست حکومت و  نجات جان بازداشت شدگان از زندان یک قدم مهم برای پیشروی انقلاب است.

با قدرت تجمعات بزرگ در مقابل زندانها  در شهرهای مختلف و اعتراضات سراسری میتوان سرکوبگری های حکومت را عقب زد و تمامی بازداشت شدگان را آزاد کرد. فلج کردن ماشین سرکوب و جنایت رژیم یک قدم مهم برای پیشروی انقلاب و سرنگونی این حکومت است.

اینرا هم بخوانید

با تمام توان علیه اعدامها به خیابان بیائیم!متن پیام تلویزیونی حمید تقوائی در رابطه با اعدام سه جوان در اصفهان

جان باختن سعید، مجید و صالح عزیز را به خانواده این عزیزان صمیمانه تسلیت میگویم. …