بمناسبت سی و یکمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست کارگری،حزبی برای پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی! 

در آستانه سومین ماه انقلاب زن زندگی آزادی، سی و یکمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست کارگری فرا رسیده است. این فرصتی است تا از رابطه عمیق و تنگاتنگ ایندو عزیز سخن بگوییم. 

حزب ما از لحظه تولد قلبش برای برپایی انقلابی عظیم و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی و کل اوضاع موجود تپیده است. مغز و زبانش بر تبیین مطالبات، راهکارها و افق پیروزی انقلابی نظیر انقلاب حاضر معطوف و متمرکز بوده است. بازوانش در جنبش کارگران، معلمان و بازنشستگان، جنبش رهایی زن، جنبش دانشجویی و خلاصی فرهنگی جوانان، جنبش دادخواهی، جنبش علیه اعدام و زندان، جنبش مذهب‌زدایی، جنبش حقوق کودک، جنبش رنگین کمانی ها و غیره و همچنین در فعالیت خارج کشور در  مبارزه علیه اسلام سیاسی و برپایی ارگانهای اطلاع‌رسانی و سازماندهی نظیرتلویزیون “کانال جدید”، بی‌وقفه در کار بوده‌اند تا به صفی از رهبران جهت پیروزی انقلابی چون انقلاب کنونی شکل دهد. از اینرو حزب کمونیست کارگری همراه میلیونها مردم ایران انقلاب زن زندگی آزادی را تجسمی از تلاش‌ها، آرمان‌ها و آرزوهای چند دهه‌ای خود میداند. انقلاب کنونی همچون آیینه‌ای است که حزب تصویر خود را در ابعادی عظیم در آن می‌بیند. گویی انقلاب کنونی برای حزب ما تولدی دوباره اما با وظایف و مسئولیت‌های غول‌آسا است. قابل انتظارتر از این چیزی نیست که این حزب با تمام قوا برای هرچه قدرتمندتر کردن این انقلاب و به  پیروزی رساندن آن، برای ریشه‌کن کردن تمام و کمال جمهوری اسلامی سرمایه و مقابله با تمام موانع پیروزی انقلاب، و برای برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی، بری از هرگونه ستم و تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، بری از استبداد و دیکتاتوری و اختناق سیاسی و بری از استثمار و بردگی مزدی و نابرابری اقتصادی بطور شبانه روزی و از دل و جان تلاش کند. 

سالگرد تاسیس حزب فرصتی است تا همه فعالین انقلاب حاضر بخصوص نسل جوان را به برنامه، ادبیات سیاسی و تاریخ غنی حزب رجوع دهیم. تا ببینند چگونه وجوه مختلف و مسائل اصلی انقلاب حاضر از دهه ها پیش بدقت و با تیزبینی مورد توجه و موضوع فعالیت مستمر حزب کمونیست کارگری بوده است. برای مثال  حزب ما بیش از بیست سال است که از انقلاب زنانه سخن میگوید و برای شکل‌دادن به آن تشکل و چهره ساخته است. تاکید بر حجاب‌برگیران و حجاب‌سوزان و الغاء آپارتاید جنسیتی جزو دائمی و لاینفک پراتیک روزمره و هویت سیاسی حزب بوده است. مبارزه با حکومت مذهبی و اسلام سیاسی و برای مذهب‌زدایی از جامعه همواره در صدر فعالیت‌های حزب بوده و برای تحقق آن انواع تشکل‌ها و کمپین‌ها را سازمان داده و از نبردهای سختی نظیر جلوگیری کردن از قوانین شریعه در کانادا و اروپا سربلند بیرون آمده است.کمپین‌های قدرتمند جهانی در دفاع از کارگران و زنان و مردم ایران سازمان داده و خواست‌ها و آرمانهای مردم ایران و مبارزه هر روزه آنها با جمهوری اسلامی را به افکار عمومی جهان شناسانده است.حزب کمونیست کارگری قریب سی سال است علیه مجازات اعدام این “قتل عمد دولتی” می‌جنگد و برای آن کمیته و کارزار ساخته و جان بسیاری را نجات داده و با جلب همبستگی وسیع جهانی به سنگسار در ایرانپایان داده است. دفاع از زندانی سیاسی و مبارزه برای آنها و انعکاس صدای آنها در سطح جهان مشغله همیشگی این حزب و عرصه مهم و تاثیرگذار فعالیت عملی آنست. یک بعد مهم فعالیتهای بین‌المللی حزب دفاع پیگیر از حقوق پناهندگان ایرانی در نقاط مختلف جهان، دفاع از حقوق مهاجرین افغانستانی، مبارزه علیه راسیسم و دفاع از حق شهروندی همه پناهندگان و پناهجویان در ایران و در سراسر جهان بوده است. حزب کمونیست کارگری هرگونه تبعیض علیه گرایشات جنسیتی مختلف را محکوم کرده و قاطعانهاز حقوق ال.بی.جی.تی.کیوها تمام و کمال دفاع میکند و درگیر مبارزه عملی در این جنبش است.

این حزب از روز اول به صحنه آوردن نمایش اصلاح‌طلبی علیه آن قاطعانه ایستاد و در مواردی نظیر “کنفرانس برلین” در پیشاپیش آزادیخواهان هرگونه تلاش برای فروختن نسخه دومی از جمهوری اسلامی را در سطح جهان رسوا کرد و به شکست کشاند. حزب ما بیش از ده سال است که با تمام قوا برای بایکوت سیاسی و جهانی جمهوری اسلامی و راندن رژیم آپارتاید جنسیتی حاکم بر ایران به موقعیتی شبیه رژیم نژادپرست آفریقایی جنوبی تلاش میکند. این حزب از بدو تولدش با قاطعیت علیه ناسیونالیسم، چه عظمت طلبی ایرانی و چه قومی، و علیه فدرالیسم مبارزه کرده و همواره تاکید کرده است که آینده ایران فقط میتواند یک جامعه انسانی متکی بر اتحاد داوطلبانه و اعمال اراده مستقیم شهروندان متساوی‌الحقوق و آزاد باشد. حزب ما دهه‌های متمادی است که با صراحت از آزادی بی‌قید و شرط بیان و عقیده و تشکل و تحزب دفاع کرده و در دل انقلاب حاضر نیز همه احزاب و نیروهای سیاسی را به میثاق «پایبندی به آزادی احزاب و فعالیت سیاسی»فراخوانده است. حزب کمونیست کارگری همواره بر ضرورت الغای هرگونه دولت مافوق مردم تاکید کرده است و همواره رهایی و آزادی واقعی مردم را در گرو متشکل شدن همه شهروندان بشکل حاکمیت مستقیم و شورایی و بدست گرفتن اختیار زندگی به دست خود دانسته است. و بالاخره اینکه حزب کمونیست کارگری به پایه اقتصادی و مادی همه این تحولات توجه داشته است و تحقق همه جانبه و پیگیر آزادی و برابری و رفاه را در گرو الغاء بردگی مزدی و برقراریجامعه‌ای سوسیالیستیمیداند. جامعه‌ای که انسان و نه سود مبنای آن است.

با همین اشاره مختصر به حزب کمونیست کارگری و مشغله‌های سی و یکسال گذشته اش بروشنی میتوان دید که انقلاب زن زندگی آزادی حاضر از جنس آرمان‌ها و جهت‌گیری و تلاش‌های حزب ما البته در ابعاد عظیم اجتماعی، جهانی و تاریخی است. این واقعیت این نکته را نیز برجسته میکند که یک شرط پیروزی قاطع و تمام و کمال انقلاب حاضر این است که بخش موثری از جامعه، بویژه طبقه کارگر، حول پرچمی که حزب کمونیست کارگری سالهاست برافراشته متحد و متشکل شوند. شما را به پیوستن به صفوف حزب کمونیست کارگری فرامی خوانیم.

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد جمهوری سوسیالیستی 

 حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

دانش و فناوری۱۱ دانشگاه بریتانیایی به سپاه در ساخت پهپاد کمک کرده است

چند رسانه در بریتانیا به نقل از نمایندگان پارلمان این کشور گزارش داده‌اند که دانش …