تحصن برای آزادی همه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان در انقلاب مردم ایران همزمان و همراه با 5 شهر بزرگ کانادا- 5 شنبه 15 و جمعه 16 دسامبر

ما همگان را به شرکت در این تحصن ها دعوت می کنیم.

زمان : 5 شنبه 15 و جمعه 16 دسامبر 2022 ساعت بعد از ظهر 2 تا 7 شب

مکان: تورنتو ، مقابل ساختمان سی بی سی

250 Front St West

تلفن تماس: 7138-471-416

Solidarity with Iranian people

ایران سولیداریتی

حمایت شده از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام

Supported by: International Committee against execution

اینرا هم بخوانید

صدور حکم اعدام برای پنج نفر درارومیه‌ به اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل»

روز چهارشنبه دوم فروردین صدور حکم اعدام برای پنج شهروند اهل ارومیه به اتهام «مشارکت …