گزارش تلویزیون کانال جدید از تحصن مخالفین رژیم در تورنتو مقابل ساختمان سی بی سی 5 شنبه 15 دسامبر

اینرا هم بخوانید

صدور حکم اعدام برای پنج نفر درارومیه‌ به اتهام «جاسوسی به نفع اسرائیل»

روز چهارشنبه دوم فروردین صدور حکم اعدام برای پنج شهروند اهل ارومیه به اتهام «مشارکت …