سخنی با مردم: اخراج از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، اولین گام در جهت بایکوت جهانی جمهوری اسلامی است!

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …