اتحاد علیه اعدامها گامی اساسی در پیشروی انقلاب- شهلا دانشفر

انقلاب به جلو گام برمیدارد و جمهوری اسلامی با بدست گرفتن ابزار اعدام و قتل ددمنشانه محسن شکاری و حمید رضا رهنورد و رو کردن احکام اعدامش در اوج ذبونی و ناتوانی تلاش دارد از مردم زهر چشم بگیرد و آنها را عقب براند. اما انقلاب میرود تا ضربه نهایی را بر پیکر این حکومت جنایت و سرکوب وارد کند. بیانیه اتحاد و همبستگی ۲۳۵ عضو و اکتیویست از تشکلهای کارگری، فعالین دفاع از حقوق زنان، معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه، مادران خاوران و هنرمندان، شاعران و دیگر فعالین اجتماعی علیه اعدامها، و همچنین فراخوانهای متعدد به اعتراضات سراسری پاسخ متحدانه جامعه به حکومت جنایت است. فراخوان به سه روز اعتراضی برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر از سوی بیش از سی دانشگاه و دانش آموزان و جوانان انقلابی محلات از شهرهای مختلف، فراخوان شورای سازماندهی اعتراضی کارگران پیمانی نفت و نامه هجده نفر از فعالین سیاسی زن از زندان و اعتراضات هر روزه مردم در شهرهای مختلف در اشکال گوناگون بیانگر مقابله متحدانه و قدرتمند جامعه علیه سرکوبگریهای حکومت و حرکت پرشتاب انقلاب به جلو برای پایان دادن به جهنم جمهوری اسلامی است. از نزدیکتر نگاهی به این اتفاقات می اندازیم.

بیانیه اتحاد و همبستگی در مخالفت با احکام ارتجاعی با امضای ۲۳۵ عضو و اکتیویستهایی بخش های مختلف اجتماعی علیه اعدام و در دفاع از حق زندگی که یکی از ارکان اصلی قیام جاریست، پاسخی محکم به بساط اعدام و کشتار حکومت است.

“زن زندگی آزادی یعنی پایان دادن به احکام ارتجاعی “اعدام”، بدون هیچ چون‌وچرایی” سرسخن این بیانیه است . خواست فوری این بیانیه لغو کامل تمام احکام صادر شده اعدام برای معترضین است و در آن بر تلاش جمعی جهت الغای “اعدام” و تحقق زندگی تاکید شده است. امضا کنندگان این بیانیه صفی از اکتیویست های جنبش کارگری و بخشهای مختلفش و نیزاکتیویست های جنبش رهایی زن، جنبش دفاع از آزادیهای وسیع اجتماعی و جنبش دادخواهی هستند که خود نقش برجسته ای در جلو آوردن این جنبش ها با گفتمان های رادیکال و انسانی و کشیده شدن اوضاع به انقلاب زن، زندگی، آزادی داشته اند.

این بیانیه کیفرخواستی علیه مجازات اعدام است و در بخشی از آن چنین آمده است:” در ایران در تمام دوره‌های ترور و وحشت در حکومت‌های ناخواسته‌‌مان، شاهد اعدام دگراندیشان و معترضان بوده‌ایم؛ از اعدام‌هایی که به اعتراض‌ها علیه دیکتاتوری نظام پادشاهی انجامید تا اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ ازسوی مصادره‌کنندگان انقلاب و تمامی اعدام‌های سه دهه اخیر. در همه‌ی این اعدام‌ها، جان عزیز بسیاری از افراد به صرف داشتن عقایدی برخلاف حکومت‌های ستم‌گر و یا اعتراض علیه وضعیت زمان خود، ستانده شد. در طول تمامی این سال‌ها بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بارها مخالفت خود با اعدام را فریاد زدند و گاهی به همین دلیل هم به زندان افتادند”. در ادامه چنین آمده است که فراخوان بیانیه به اتحاد علیه اعدامها و لغو مجازات اعدام است و مینویسد:” اگر شعار و نام قیامی که با خون (مهسا) ژینا امینی آغاز شد، زن زندگی آزادی است، پس باید هر چه رساتر اعلام کنیم که اعدام یک قتل عمد حکومتی است و هیچ انسانی با هیچ دلیلی نباید اعدام شود. از همین‌رو با محوریت “اتحاد و همبستگی علیه احکام ارتجاعی اعدام” از تمامی فعالین سیاسی، اجتماعی و تشکل‌های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام، دعوت به عمل می‌آوریم‌ تا شاید اتحاد ما که سال‌ها برای زندگی مبارزه کرده‌ایم، بتواند مانع از قتل جان‌های بی‌گناه دیگری شود، چرا که این مبارزه، وظیفه‌ی ایستادگی در برابر این ظلمِ عیان را برای ما ایجاب کرده است . مجازات اعدام نه فقط برای معترضین و نیروهای سیاسی، بلکه باید به طور کل لغو شود. ما تنها با تلاش جمعی برای “الغای اعدام” می‌توانیم “زندگی” را محقق کنیم. زندگی‌ای که یکی از ارکان اصلی قیام جاری است و‌ علیه ارتجاع، کشتار و عادی‌سازی از حربه‌ی اعدام در مقام تاکتیکی سرکوبگر علیه اعتراضات برحق مردمی است”.
بیانیه اتحاد وهمبستگی علیه اعدام یک پیشروی مهم و یک دستاورد مهم انقلاب زن، زندگی، آزادی است. این بیانیه بطور واقعی پلاتفرم همه جامعه علیه اعدام و کشتار توسط جانیان اسلامی و فلج کردن ماشین سرکوب و جنایت حکومت است.

اتفاق دیگر علیه اعدام ها و در پیشروی انقلاب فراخوانی با بیش از سی امضا از سوی دانشجویان از ۲۴ دانشگاه، جوانان انقلاب محلات، نهاد هایی از دانش آموزان و فعالین زن برای اعتصابات و اعتراضات سراسری برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر است. این فراخوان با استقبال وسیع جامعه روبرو شده است. از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگری پیمانی نفت از این فراخوان استقبال کرده و تمامی بخش های کارگران شاغل در نفت را به شرکت در این اعتراضات علیه اعدام ها فراخوانده است. این شورا همچنین در دو بیانیه خود بر پاسخ فوری علیه سرکوب و اعدام و بطور مشخص بر اعتصاب سراسری کارگران نفت و بستن شیرهای نفت تاکید کرده است. این شورا در بیانیه خود علیه اعدامها و در محکومیت قتل مجید رضا رهنورد و محسن شکاری حمایت خود را از فراخوانهای اعتراضی اعلام شده از سوی کارگران رسمی در ۲۶ آذر و پتروشیمی ها برای روزهای سوم، چهارم و پنجم دیماه اعلام کرده و تمامی بخش های کارگران شاغل در نفت را به اعتصابات سراسری فراخوانده است.

مورد قابل توجه دیگر بیانیه اعتراضی ۱۸ فعال سیاسی زن از درون زندانست. مجموعه این تحرکات و رویدادها بیانگر و بازتاب حرکت کل جامعه علیه سرکوب و اعدام است و پیشروی بزرگی در انقلاب را بیان میکند. همه اینها پاسخ محکم و قدرتمند جامعه به بساط اعدام و جنایات جمهوری اسلامی است. با اتحاد سراسری و با قدرت انقلاب میتوانیم جلوی قتلهای دولتی یعنی اعدامها و سرکوبگریهای رژیم را بگیریم، میتوانیم پرونده سنت شنیع مجازاتی به اسم اعدام را برای همیشه ببندیم و میتوانیم بساط جهنمی جمهوری اسلامی را از جامعه جارو کنیم. انقلاب با قدرت راه خود را به جلو باز میکند. زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی!

اینرا هم بخوانید

سالگرد انقلاب و شروعی دیگر- شهلا دانشفر

سالگرد انقلاب فرا رسید. دو ماه میشود که مردم از بخش های مختلف در داخل …