تورنتو: گزارش آکسیون اعتراضی به اعدام ها در ایران

گزارش تلویزیون کانال جدید از تحصن امروز جمعه 16

دسامبر 2022 در اعتراض به اعدام ها در ایران تورنتو- پلازای ایرانیان به دعوت

ایران سولیداریتی. اتحاد علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه اعدام

اینرا هم بخوانید

انتقاد فعالان کارگری از افزایش حداقل دستمزدهای سال جدید

فعالان کارگری در ایران از تعیین حداقل دستمزد هفت میلیون تومانی انتقاد کرده و می‌گویند …