برنامه سوم – پخش زنده: ویژه فراخوانهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آذر

اینرا هم بخوانید

باهم: واقعیت تنش‌های طالبان و حکومت ایران – وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان