پیامی که یک دنیا سخن دارد! یاشار سهندی

رضا پهلوی، گلشیفته فراهانی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، علی کریمی و مسیح علی‌نژاد در پیامی به مناسبت آغاز سال 2023 نوشته اند: “سال ۲۰۲۲ سال شکوه همبستگی ایرانیان با هر باور و زبان و گرایش بود. با سازماندهی و همبستگی، سال ۲۰۲۳ سال پیروزی ملت ایران خواهد بود؛ سال تحقق آزادی و عدالت در ایران”
و چه هیاهوی برخی راه انداختند که بیا و ببین! آهای کجایید بوی ائتلاف می آید! یک ائتلاف راه افتاده، چه ائتلافی! دولتهای غربی حالا میدانند با کی حرف بزنند و با کی حرف نزنند!


این پیام با اینکه حاوی هیچ پیامی نیست اما یک دنیا سخن دارد! با نگفتن از هیچ خواسته روشنی از انقلاب زن زندگی آزادی به واقع دارد با زبان بی زبانی تاکید میکند که ما (یعنی آنها) هیچی نیستیم!
در ایران، انقلابی به یک معنی جهانی در حال رخ دادن است که پیام روشنش رنسانس قرن بیست و یکمی است که رهایی انسان از فقر و فساد و خرافه ناشی از کارکرد سرمایه داری، هدف آن است. این پیام اعترافی است بر ناتوانی اپوزیسیون راست بر ایستادن در جلو این انقلاب. و به همین نسبت این پیام بار دیگر بر اهمیت فرصت تاریخی گشوده شده به روی کمونیستها تاکید دارد.


این پیام بار دیگر تاکیدی است که تکرار سرکوب انقلاب مانند آنچه در بر انقلاب 57 گذشت ممکن نیست. چرا که در این جامعه، همه آزادی و برابری به خواست همگانی جامعه تبدیل شده و این جنبش چنان قدرتمند است که اپوزیسیون راست در خود این توان را نمی یابند به گوشه ای از آن اشاره کنند. بلکه مانند این پیام ناچارند مبهم و مبهوت سخن بگویند تا شاید چیزی گفته باشند.

اینرا هم بخوانید

با تمام توان علیه اعدامها به خیابان بیائیم!متن پیام تلویزیونی حمید تقوائی در رابطه با اعدام سه جوان در اصفهان

جان باختن سعید، مجید و صالح عزیز را به خانواده این عزیزان صمیمانه تسلیت میگویم. …