در سومین سالروز جنایت هولناک شلیک به هواپیمای اکرائینی به میدان بیائیم!

یکشنبه ۸ ژانویه (۱۸ دی) همصدا با فراخوان ۴۱ نهاد از جوانان انقلابی، پزشکان، مادران دادخواه و دانشجویان در داخل کشور علیه جنایت شلیک عمدی موشکی مزدوران جمهوری اسلامی و کشتار ۱۷۶ پیر و جوان در پرواز PS752 به خیابانها میآئیم.
بمیدان می‌آئیم تا بازهم اعلام کنیم که تا سرنگونی کلیت نظام تبهکار جمهوری اسلامی از پای نخواهیم نشست!
تا رساتر به جهانیان اعلام کنیم که جمهوری اسلامی قاتل مردم ایران است و نه نماینده آنها!
هرنوع مماشات و هرنوع رابطه با نمایندگان این رژیم در تمام عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی مهر تائیدی بر برسمیت شناسی این تبهکاران است.
تشکیلات خارج کشور حزب همه را فرا میخواند که در تظاهرات‌های اعتراضی روز یکشنبه ۸ ژانویه (۱۸دی) شرکت کنیم و همصدا خواهان بایکوت نظام اسلامی و به محاکمه کشیدن عاملان کشتار ۱۷۶ مسافر هواپیما، کودک بدنیا نیامده و کلیه مقامات و دست اندرکاران حکومت ۴۳ سال جنایت، فساد و تبهکاری باشیم.

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی!
نابود باد جمهوری اسلامی!
بایکوت کامل حکومت جهل و جنایت اسلامی!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲ ژانویه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

هشتم مهر سالگرد جمعه خونین زاهدان:علیه نسل کشی جمهوری اسلامی به میدان آیید!

به رگبار بستن تظاهرکنندگان زاهدان با گلوله های جنگی در ۸ مهر ۱۴۰۱ و کشتار …