درخواست شماری از هنرمندان برای مشارکت در «نه به فجر»

شماری از هنرمندان با انتشار پیامی مشترک در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «نه به فجر»، جشنواره‌‌های فجر را یکی از ابزارهای حکومت برای عادی‌ جلوه‌‌دادن شرایط کشور توصیف کرده و نوشته‌اند: «ما قویاً از هنرمندان، همکاران‌مان، دست‌اندرکاران هنر و نیز مخاطبان هنر و فرهنگ این مرزوبوم می‌خواهیم که به جشنواره‌ فجر در تمام رشته‌ها نه بگویند.»

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …