اتحاد سلبریتی ها با رضا پهلوی- شمی صلواتی

هدف من سرنگونی جمهوری‌اسلامی است
به معنای دگرگونی ریشه‌ای در جامعه
به معنای تقسیم نان و کار،
به معنای وجود سقفی برای همه 《بی پناهان》 در جامعه مذهب زده و پر از شیاد
به همین دلیل طرفدار هیچ اتحاد و- ائتلافی نیستم، 《چرایی. آن را》 در پایان توضیح می دهم

 • جدائی کامل دین و مذهب از دولت، با جارو کردن آن از مدارس و دانشگاه
  با قطع کردن دست آن از زندگی خصوصی مردم.
  با جدائی هر گونه دخالت دین و مذهب در قضاوت!

و اما نتیجه کلام!
رهبران دینی و مذهبی نباید قاضی باشند، چون فاقد اخلاقیات انسانیند
چون بدور از عقلانیت و شعور انسانی، لاشخورند، امورات زندگی شان بر پایه‌ی دست رنج مردم عوام و جاهل می‌چرخد
و بقول مارکس “جامعه باید شغل شرافتمندانه ی برای روحانيون پیدا کند”
رهبران مذهبی در هر شکل و شمایلی که باشند ذهن‌شان بر اساس افکار غیر انسانی استوار است
اول، برای دفاع از مالکیت خصوصی!
قطع دست و پا، اعدام، سنگسار تا بتوانند جهل را در جامعه ریشه دارتر کنند چون با وجود جهل و دامن زدن به خرافات می توانند سیستم برده‌داری را احیا کنند
تا بتوانند زندگی چند همسری و تن فروشی با کلاه شرعی فرهنگ مردم را در جامعه تنزل دهند

مثل ۴۳ سال عملکرد حکومت اسلامی در ایران که برای همه ما که با پوست و استخوان آن را لمس و با خون دل خوردن آن را تجربه کرده‌ايم،

 • آزادی بی قید و شرط زنان یکی پایه‌های اساسی جامعه برای رسیدن به انسانیت است
  بدون آزادی و امنیت زنان در جامعه، رسیدن به شعور انسانی و عقلانیت، نه تنها محال نیست، بلکه غیر ممکن است.
  اگر چه امروز، مردم در ایران آن را درک کردند و
  شعار 《زن،زندگی، آزادی 》نتیجه رشد فکری و فرهنگی این مردم ما است اما ما باید برای آزادی بی قید و شرط سياسی احزاب بدون هیچ قید و شرطی در هر شرایطی بطور خاص و جدی مبارزه کرد

همچنان برای آزادی تشکلهای صنفی و سیاسی کارگری و غیر در جامعه،
در یک کلام. یعنی نبردی سخت و نفس‌گیر برای رسیدن به یک سیستم انسانی!
برای جایگزین کردن جمهوری انسانی که متکی بر سيستم شوارایی باشد.

*من مخالف قوانین خشنونت بار در جامعه هستم و به دنبال یک جامعه‌ی انسانی، که ارزش و اعتباری برای دلانلان بازار آزاد قائل نیستم

اتحاد یا پیام رضا پهلوی و چندین سلبریتی برای من باورمند به انقلاب نه مهم است و نه جدی، و نه رضا پهلوی رهبر کاریزمای سیاسی ست که بتواندجامعه‌ی ما را از یک سیستم ارتجاعی به یک رنگ متفاوت‌تر یا با اسمی خاص به مردم ما بفروشد،

*علیرغم پشتبانی رسانه‌های دست راستی پرو غرب از رضا پهلوی، فعالیت‌های سیاسی ایشان بی نتیجه و تابحال ناکام بوده است. قبلا هم آقای پهلوی با معرفی گروه‌های متفاوت‌تری چون فرشگرد، ققنوس خودنمائی کردند نتیجه سیاسی آن هم برای رهبری اپوزیسیون پرو غرب بی نتیجه بوده است. و دست آوردی سیاسی نداشته است

*انقلاب در ایران بسیار سریعتر از آن است که اپوزیسیون راست پرو غرب فکر می کند!
به همین دلیل به مخاطبان خود توصیه می کنم مردگان تاریخ را بگذارند آرام باشند تا در رویا کودکانه خود، فکر کنند بعنوان بازیگران سیاسی در صحنه باشند
اطرافیان رضا پهلوی بازنشستگان سیاسی و از دوره خارج شده که نه حرف برای گفتن دارند و نه گوش شنوایی برای گفتارشان دید می شود.

من 《باران دیده‌ی》 که بطور جدی وظیفه خودم را انجام می دهم و استوار گام بر می دارم بعنوان کسی که حرفی برای گفتن دارد و شنوایی برای شنیدن آن، بدنبال احیای سنت‌های انسانیم، قبل از چیز سرنگونی اسلامی را از نان شب واجب‌تر می دانم.
به همین دلیل با گذر از نقد و انتقاد از احزاب راست سیاسی انرژیم را ، تلاشم را صرف وجود یک انقلاب فراگیر در ایران و شکستن شیشه عمر جمهوری اسلامی برای پایه‌ی گذاری یک سیستم انسانی 《جمهوری انسانی که در. آن انسانیت مقدمتر است》می کنم
در پایان توصیه من به رفقای آزادیخواه و برابری طلب بخصوص 《کمونیست کارگری》و جریانات چپ این استکه، سازماندهی کنید، آتش سرنگونی را شعله ور تر کنید گام هایتان را تندتر بر دارید سریع و بی پرده حرفتان را بزنید، در عین‌حال اپوزیسیون اپوزیسیون شدن نشوید چون خطاست، انرژی‌تان با موج سرنگونی جمهوری اسلامی همراه کنید.
ما یک صدا باید در کنار هم، وپشتیابانی جوانان شوریده در خیابانها باشیم تا موفق شویم
.
سقف و کتاب و گندم قدرت بدست مردم
سوم ژانویه ۲۰۲۲میلادی شمی صلواتی

اینرا هم بخوانید

Femme, Vie, Liberté- Peuple juste et épris de liberté d’Iran,

Au quarante-quatrième anniversaire de la révolution de 1979, les fondements économique, politique et social du …