خط بطلان بر شرافت- یاشار سهندی

همین یک عکس در مراسمی که یک خواننده حاضر شده برای قاتلان “برقصد” گویایی همه چیز در جمهوری اسلامی است:
چاپلوسی
بی شرافتی
تحقیر
توهین
دروغ
ریاکاری
تجاوز
غارت جان
غارت مال
غارت زندگی و انسان
سیاهی و سیه دلی
خط بطلانی بر هر چه زیبایی و تو چشم کردن هر چه زشتی و پلشتی است.

اینرا هم بخوانید

استفاده از مازوت برای سوخت بازی با جان مردم است- مهدی کارگر نفت

کارگر کمونیست 763مازوت‌سوزی در ۱۴ نیروگاه کشوررئیس گروه سلامت هوا وزارت بهداشت: و تعداد روزهای …