همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اخبار و رویدادهای مهم سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱

🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اخبار و رویدادهای مهم سه شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۳ دی ۱۴۰۱ – ۳ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1Weniger anzeigen

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: اعدامها، تعطیلی مرکز اسلامی لندن و صحبتهای خامنه ای