همبستگی انسانی، موضوع برنامه: برای آزادی دستگیر شدگان انقلاب به پا خیزیم


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺برای آزادی دستگیر شدگان انقلاب به پا خیزیم تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۴ دی ۱۴۰۱ – ۴ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: اعدامها، تعطیلی مرکز اسلامی لندن و صحبتهای خامنه ای