صد روز انقلاب و ۲۵۰ اطلاعیه مصاحبه با شهلا دانشفر

انترناسیونال: شهلا دانشفر طی صد روز اول انقلاب زن زندگی آزادی، حزب کمونیست کارگری جدا از بیانیه ها و اعلامیه های دیگر،  حدود ۲۵۰ اطلاعیه پروپیمان را منتشر کرد. یعنی روزی دو و نیم اطلاعیه. که تا آنجا که ما میدانیم بار اصلیش روی دوش شما بوده است که وظایف متعدد دیگری را هم بردوش دارید. ممکن است برای خوانندگان توضیح دهید که چگونه چنین کار به یک معنا هرکولی و منحصربفردی ممکن شد؟

شهلا دانشفر: کار هرکولی را مردم در کف خیابان و فریاد زن، زندگی، آزادی دارند انجام میدهند و کار ما و این اطلاعیه ها بازتاب این انقلاب عظیم و منحصر بفرد است. بله من نویسنده و  تهیه کننده این اطلاعیه ها هستم و کاظم نیکخوه ادیتور آنهاست. بعلاوه ما دو گروه مونیتور خبری صبح و غروب از ایران داریم . بنابراین علاوه بر استفاده از مدیای اجتماعی از طریق دوستان از ایران اخبار را با ثبت دقایق و لحظات آن میگیریم. که همین جا دارد از زحمات این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. بدین ترتیب تهیه این اطلاعیه ها نتیجه یک کار تیمی روزانه است. تماس روزانه ما با دو تیم مونیتور خبرهای روز از ایران دو جنبه دارد. یکی اینکه بصورت هر روزه  دقیقتر در جریان سیر تحولات سیاسی جامعه قرار میگیریم و این خود در عکس العمل بموقع حزب در قبال انقلاب جاری تاثیر گذار است. دوم اینکه از طریق این تماسها ما نقطه نظرات و تاکیدات حزب بر سر مسائل مختلف را منتقل میکنیم. و از این طریق نیز میتوانیم در اعتراضات مردمی در کف خیابان نقش میدانی تری پیدا کنیم. بویژه این دوستان در دل فعالیتهای اجتماعی ارتباطاتی با شهرهای مختلف دارند و خود یک شبکه مهم اعتراضی سراسری هستند و دخالتگری ما از طریق انها بعد سراسری تری پیدا میکند.  طبعا این تنها کانال اتصال ما به جامعه نیست و ما در ارتباط با دیگر اعضا و فعالین حزبی مسایل مهم روز را رد و بدل میکنیم و همه اینها روی مضمون اطلاعیه ها تاثیر میگذارد. این چنین است که اطلاعیه های حزب گوشه ای از حضور میدانی حزب در دل انقلاب را نشان میدهد. این را هم اشاره کنم که علاوه بر این اطلاعیه های روزانه، طی همین مدت بیانیه های متعدد و همه جانبه تری نیز حزب در مورد مسائل سیاسی مختلف منتشر کرده است که آنها را نیز به لیست اطلاعیه ها وبیانیه های حزب باید اضافه کرد. یادآور شوم که ما در واقع چند سالی است که بعنوان تیم اطلاعیه ها با همین سبک داریم فعالیت میکنیم و عمدتا اطلاعیه های مربوط به جنبش کارگری و اعتراضات اجتماعی را انتشار داده ایم. در مقاطع خیزش های مردمی این جنبه را هم همین تیم پوشش داده است. همه اینها اسنادی تاریخی از تحولات جنبش کارگری و جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی در این سالهاست.

انترناسیونال: مضمون کلی این اطلاعیه ها بطور خلاصه چه بوده است؟ آیا میشود یک جمع بندی کلی از این اطلاعیه های کرد؟

شهلا دانشفر:  اطلاعیه های حزب در این دوره بطور واقعی روزشماری از  انقلاب جاری با لحظات شورانگیز و پیشروی هایش است. اطلاعیه های حزب فقط وقایع نگاری نیست. بلکه انعکاسی از سیاستها، کارزار ها و گفتمانهای حزب در بیان اخبار و گزارشات است. به این معنا که همواره تلاش ما این بوده که  لابلای خبرها و گزارشات تبیینی روشن از چگونگی سیر انقلاب و تحولات و نقطه عطف هایش بدست بدهیم. همانطور که اشاره کردم در متن آنها  گفتمان ها و تاکیدات حزب  را در پاسخگویی به مسایل جاری برجسته کنیم. تلاش کرده ایم که ضمن بیان خبرها نورافکنی بیندازیم بر روی خواستها و مطالبات رادیکال و انقلابی جامعه و به این مطالبات تعین و شفافیت بخشیم. از جمله  یک تلاش ما دادن تبیینی روشن از شعار زن، زندگی، آزادی به عنوان شعار وحدت بخش کل جامعه بوده است. بعلاوه اینکه ما همواره  کوشیده ایم که شعارهای متحد کننده مردمی را برجسته و جلوی چشم بیاوریم  و نسبت به شعار های تفرقه افکنانه و  شعارهایی که به نوعی به اعتراضات رنگ قومی و مذهبی بدهد هوشیاری دهیم. آزادی بازداشت فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان، اتحاد و همبستگی علیه اعدام ها و سرکوبگریهای حکومت و بایکوت جهانی جمهوری به صورت کمپینی در اطلاعیه ها انعکاس داشته و برجستگی داشته است. بعلاوه یک کار ما در اطلاعیه ها برجسته کردن تاکیدات حزب بر روی مسایل بوده است و این تاکیدات از جمله عبارت بوده اند : گسترش سراسری اعتراضات و کشیده شدن دامنه اش به تمام شهرها و محلات، اعتصابات سراسری به عنوان یک حلقه مهم در تقویت انقلاب و  فلج اقتصادی حکومت و کنترلش بر جامعه،   اتحاد و همبستگی مردمی بر محوریت زن، زندگی، آزادی، شکل دادن به شوراهای سازماندهی اعتراضات در تمام شهرها و مراکز کاری و دخالتگری در ایجاد جمع های محلات در شهرهای مختلف، همبستگی های بین المللی با انقلاب ایران و فشار آوردن به دولتها برای بایکوت بین المللی جمهوری اسلامی،  اعلام حمایت از فراخوانهای سراسری اعتراضی که در مقاطع مختلف در ایران و یا در سطح جهانی داده میشود و جلب حمایت از فراخوانهایی که به ابتکار خود حزب و فعالین حزب در داخل داده میشود،

بدین ترتیب همه نکاتی که مورد اشاره قرار دادم  مضمون و جهت گیری های اطلاعیه های حزب در بیش از صد روز انقلاب بوده است.    

انترناسیونال: و بالاخره این اطلاعیه ها از چه طریقی و کجا توزیع میشود؟

شهلا دانشفر: اطلاعیه های حزب طبعا منبعی خوبی برای برنامه های تلویزیون است. مدیای اجتماعی یک مرکز مهم توزیع و پخش این اطلاعیه هاست و حزب تلاش میکند آنها را به لیستی از رسانه های مختلف ارسال و در مدیای اجتماعی بطور وسیع پخش کند.  ضمن اینکه همه آنها  در مدیای اجتماعی حزب و نشریات آن منتشر میشود. همچنین  این اطلاعیه ها به لیست وسیعی از ارتباطات حزب در داخل و خارج ارسال میشود و در عین حال  نشریه ژورنال روزانه یک کانال پخش آن است. دوستان از ایران با علاقه این اطلاعیه ها را دنبال میکنند و خواهان دریافت هر روزه آن هستند. به گفته دوستان آنها که خود غرق در کار و مبارزه هستند، اطلاعیه های حزب به آنها امکان میدهد که نبض انقلاب را در ابعاد سراسری و همه جانبه اش در دست داشته باشند و با اشراف بهتری به سیر تحولات و برنامه ریزی هایشان برای روزهای انقلاب نگاه کنند. از همین رو یک تلاش ما ارسال هر روزه این اطلاعیه ها بطور ویزه به لیست دوستداران حزب در داخل کشور است.*

اینرا هم بخوانید

با تمام توان علیه اعدامها به خیابان بیائیم!متن پیام تلویزیونی حمید تقوائی در رابطه با اعدام سه جوان در اصفهان

جان باختن سعید، مجید و صالح عزیز را به خانواده این عزیزان صمیمانه تسلیت میگویم. …