همبستگی انسانی، موضوع برنامه: مسئله رهبری در انقلاب جاری با محسن ابراهیمی


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺مسئله رهبری در انقلاب جاری شرکت کننده: محسن ابراهیمی تهیه و اجرا: ایرج رضایی مسئول فنی: سهیلا دالوند ۱۶ دی ۱۴۰۱ – ۶ ژانویه ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال: 0046722807052 کانال تلگرام:

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: اعدامها، تعطیلی مرکز اسلامی لندن و صحبتهای خامنه ای