پخش زنده کانال جدید از آخرین گزارشات از اعتصاب و راهپیمایی از سراسر کشور یکشنبه ۱۸ دیماه

اینرا هم بخوانید

مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است

وب سایت حکومتی انتخاب به نقل از :مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت:نرخ تورم احساس شده توسط …