همدردی کافی نیست! بایکوتشان کنید! سیاوش مدرسی

دولت‌ها را به زور به زیر میکشند و در انقلاب “زن، زندگی، آزادی” مردم در کف خیابان، در کارخانه‌ها و محلات و با صراحت کامل رای بر نابودی جمهوری اسلامی و به زیرکشیدن دارودسته‌های تبهکار و مافیایی حاکم داده‌اند!
ما مردم به جهانیان اعلام کرده‌ایم که این اوباش تبهکار نماینده ما نیستند قاتل و چپاولگر انسان و انسانیت هستند.
اینها برای اعلام اقتدار پوشالیشان با استفاده از تمام امکانات یک دولت، با استفاده از پول و مزدور پروری، از زندان و شکنجه و گله قضات الهی‌شان چند جوان را در دخمه‌ها و انزوای کامل شکنجه میکنند، به اعتراف وامیدارند و به قتل میرسانند.
قتل عمد عزیزان جانباخته “محمد مهدی کرمی” و “محمد حسینی” نه تنها نشانه اقتدار این اوباش نیست که بیان ضعف و ذلالت نظامی ایست که اعتراضات بی‌وقفه اجتماعی و شعار هرروز و شب “مرگ بر خامنه‌ای!” راه تنفسش را تنگ و تنگتر کرده است!
قتل “محمد مهدی کرمی” و “محمد حسینی” افکار عمومی جهان را به لرزه درآورده و دولتها را تحت فشار قرار داده است.
تعداد زیادی از نمایندگان پارلمانها در اروپا و امریکا بعنوان وکیل و دادخواه اسیران انقلاب “زن، زندگی، آزادی” پا بمیدان گذاشته‌اند. اما این کافی نیست! باید مقامات اجرایی و دولتها را تحت فشار قرار داد و آنها را وادار به اقدامات عملی کرد.
همصدا با ما در اعتراضات اعلام کنیم که این قاتلها و چپاولگران نماینده مردم ایران نیستند!
همصدا با ما خواهان بایکوت کامل سیاسی، فرهنگی و ورزشی جمهوری اسلامی شوید!
زنده باد انقلاب “زن، زندگی، آزادی”!

اینرا هم بخوانید

و بالاخره “#عبور _از _پهلوی” هم در توئیتر ترند شد.

بیش از 7 ماه هست که انقلاب زن زندگیآزادی در ایران در جریان هست و …