آیا انسان خداست- شمی صلواتی

به نظر من هیچ پیامبری و هیچ فیلسوف مذهبی، هیچ خدا پرستی نتوانستنه تا بحال وجود خدا را ثابت کند درعوض به دلیل نتوانی از منطق و عدم استدلال در دلیل و برهان با زور و تهدید شمشر تیز دو لبه و جنایت بیش از حد واژه خدا را در طول تاریخ به انسانها تحمیل کرده است.

اما وجود انسان به عنوان خدا ثابت شده است
چون انسان با تمام وجود توانست بر طبیعت چیره شود و دنیا طبیعت را دگرگون کند . بلی انسان خداست به این دلیل که خالق است هم می تواند خلق کند و هم نابود کند برای انسان بودن شرط اول رهای از هر مذهب و دین است ، انسان باید به عقل و شعور خود متکی باشد یعنی صاحب اختیار ! کسی که خدا باور است ازخود بیگانه ست، یعنی موجودی جاندار در حال تقلید، که سعی نمی کند با اتکا به خود، انسان باشد چون پیرو یک مکتب مذهبی ست، که انسانیت را از او گرفته است ، مثل اینکه . یارو گفنه 《 این دنیا فانی ست » در حالیکه قادر به دلیل و برهان برای اثبات نظریه‌ی خود نست ، و از خودش هم نمی پرسد » اون دنیای که فانی نیست کجاست ، علم در مورد اون دنیا چه می گویید ، کدام دنیاست که ابدیست؟ و در کجاست؟،
نوروز ۲۰۱۳ درکابل- افغانستان وحشتناک‌ترین ‌ تصویر به جهان مخابره شد وجهان را در شوک فرو برد.
دختری به نام فرخنده به طرزوحشتناکی به قتل رسید. جامعه‌ی خدا پرستان چه جوابی در برابر تاریخ خواهند داشت. و چگونه از مردان جاهلی که بصورت گله ای با همکاری پلیس کابل فاجعه تلخی را رقم زدند فاجعه‌ای که شرم بشریت بود. توجیه خواهند کرد.
تعداد زیادی از مردها 《مسجد شاه دو شمشیر- در کابل》 به فتوا یک آخوند که مدعی بود که فرخنده قران را آتش زده است حاضران آنجا بدون هیچ دلیل منطقی فرحنده حمله می کنند او را وحشیانه کشتند.

این یعنی از خود بیگانگی، بیگانه و بی اختیار، در حقیقت حیوانی در قالب یا شکل انسان که بر اساس عادت زندگی می کند،

انسان دارای تفکر است و به دور از دین و مذهب و خدا واهی می تواند بطور نسبی درست قضاوت کند ابتکار به خرج دهد خلق کند زیبایی را بیافریند، عواطف و شرافت دارد . یک آدم مذهبی نمی تواند انسان باشد چون خودش نیست از یک دین پیروی می کند؛ یعنی صاحب اراده نیست بی اختیار است و اساسا همین آدمها باعث نابودی انسان و تمدن و دست آورهای بشریند؛، خدا واژه ست که خود انسان آن را آفرید، واژه خدا یعنی خالق ، یعنی بیافریند ، انسان در طول تاریخ بشریت خالق بوده و آفریده است ، انسان خدا ست خدای که قراره در آینده جهانی را نظم بدهد که در آن شانس برای انسان بودن و انسان موندن برای همه باشد

یکی از مومنین “خدا” برایم نوشت!!
“برایت آرزوی مرگ می کنم با مرگ انسانهای هیچ و پوچی، چون تو ملعون، بی دین و کافر اسلام قوتیتر می شود…»

بیچاره”مومن” نمی‌داند که خدا او در دل جهل گم شده است و پیدا کردن او احتیاج به دلیل و برهان دارد،
مومنین قادر به اثبات وجود خدا نیستند. زیرا از خوبیگانه و بدور از منطق وخرد در دام ایمان گرفتارند….》
چه سرزمین شومی ست؟
این ملک خدا.!!
در هر دشتو- به هر باغش
چشمه‌های از خون دارد

«لانه سیاه ماران است و گژدوم(عقرب)
که درآن جاهلان،
ساتور به دست خدائی می کنند…»

*در این دنیای پر از دانش و علم
بسوی دین رفتن، یک گناه است
هنرمند آنکسی، که شمعی بیافروزد
و آن حدیث کهنه را از ریشه بر اندازد
.٭٭٭ ٭٭٭ ٭٭٭
انسان آزاده کسی است که از وابستگی
به خدا و دین پیامبر،
و نیز نژاد، قومی، ملی رها شده باشد و برای احیای ارزشهای انسانی درجامعه تلاش کند!

“شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

نقد کتاب توماس پیکتی; سرمایه در قرن بیست و یکم- حسین مرادبیگی

لینک دریافت کتاب در فورمت پی دی اف از اینجا