بیعت از نوع دوم- امیر توکلی

کسانی قدم پیش گذاشته اند تا با وکالت دادن و بیعت کردن با رضا پهلوی همان سناریوی سیاهی که کنفرانس گوادلوپ علیه انقلاب مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷ برنامه ریزی کرد را دوباره تکرار کنند.


اینبار رضا پهلوی را تلویزیونها زیر نورافکن قرار داده اند و بی دریغ از او حمایت سیاسی میکنند همانطور که خمینی را که آخوندی گمنام و مرتجع بود به پاریس منتقل کردند و بی بی سی و صدای آمریکا او را رهبر انقلاب ضد شاه کردند.
امروز رضا پهلوی را چنان به عرش علا برده اند که کسانی وکالت کامل و اختیار زندگی امروز و فردایشان را در بیعت با او به تاراج گذاشته اند. همانگونه که سران ارتش و افسران نیروی هوایی و مسئولان کشوری و لشکری و ساواک شاه با خمینی در سال ۵۷ بیعت کردند و به او وکالت دادند.

داستانی ملال آور و تکراری که فقط در کشورهای اختناق زده و دیکتاتوری اتفاق میافتد. تاریخ ایران مملو است از دست به دست شدن قدرت بین شاهان و اسلامیون و در این میان هستند کسانی که موج سواری در ذات آنهاست. اما اینها در روند انقلابی که در جامعه ایران در جریان است تعین کننده نیستند. اینها شخصیتهای گذرا و مقطعی هستند که در روند اوضاع انقلابی حاشیه ای و ناپدید میشوند.
جامعه امروز ایران قابل مقایسه با هیچ دوره ای در تاریخش نیست. جامعه ای که میرود رنسانس ضد مذهبی را برای اولین بار در تاریخ جهان به سرانجام برساند، جامعه ای که دیگر از آقابالاسر و دیکتاتوری، از شاه بازی و ولایت فقیه به تنگ آمده است، جامعه ای که زنان به هیچ چیز کمتر از آزادی های بی قید و شرط و برابری کامل با مردان رضایت نمیدهند. جامعه ای که تشنه مدرنیسم، انسانگرایی، احترام به محیط زیست، برابری جنسیتی بین انسانهاست. جامعه ای که خواهان رفاه و برابری برای همه آحاد کشور است.


اینها اهداف عمیقی هستند که انقلاب زن، زندگی و آزادی را شکل داده اند این انقلاب انسانی مدیون صفی از انسانهای رادیکال، برابری طلب و انقلابی استکه پرونده ای روشن و پر افتخار در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حکومت شاهنشاهی دارند. این انقلاب را با ارزشهای ملی مذهبی، مردسالارانه، ارتجاعی و قرون وسطایی نمیتوان به بیراهه برد، ما اجازه نمیدهیم.
امیر توکلی

اینرا هم بخوانید

نقاط ضعف و قوت چپ در انقلاب زن، زندگی، آزادی- ناصر اصغری

در یادداشت قبلی به نقاط ضعف و چشم اسفندیار جنبش راست در تحولات پیش روی …