خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۲۸۷،تجمعات بازنشستگان مخابرات در چندین شهر و کارگران برق در تهران

روز سوم بهمن بازنشستگان مخابرات بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده در اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی خود و تاخیر در پرداخت مطالبات و فریز کمک هزینه های رفاهی وسطح نازل حقوقها در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات در شهرهای مختلف تجمع کردند. بنا بر خبرهای تا کنونی این تجمعات در شهرهای یزد، خرم آباد،  مشهد، اردبیل، رشت و شهر کرد بر پا شده است. در شهر کرد بازنشستگان مقابل استانداری تجمع کردند و  با فریاد شعارهایشان خواستار استعفای مقامات مسئول شدند.

در این روز همچنین کارکنان برق کشور دست از کار کشیدند و مقابل وزارت نیرو تجمع و اعتراض کردند. اعتراض این کارگران به سطح نازل حقوقها و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت سختی کار و جمعه کاری ودیگر آیتم های مزدی است. در رابطه با این موضوعات این کارگران بارها تجمع داشته ند.

همراه با اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در اشکال گوناگون، بخش های مختلف کارگری نیز در اعتراض به وخیم تر شدن هر روز بیشتر وضع معیشتی خود بطور متوالی دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب میزنند. حزب کمونیست کارگری از این اعتراضات حمایت و پشتیبانی کرده و بر اعتصابات و تجمعات سراسری و متحدانه کارگران تاکید دارد.

نابود باد حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳

فیلم ها از اینجا

اینرا هم بخوانید

به یاری زلزله زدگان شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بشتابیم

در اثر زلزله اى با قدرت ۵ و ۹ دهم ريشتر در شب شنبه ٨ …