خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۲۸۸، تجمعات بازنشستگان مخابرات در یازده شهر، تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش در تهران و اخباری دیگر

امروز دوشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان مخابرات در یازده شهر از جمله در شهرهای تهران، اصفهان، سنندج ، یزد، خرم آباد،  مشهد، اردبیل، رشت، کرمانشاه، ایلام و شهر کرد در مقابل ساختمان مخابرات مرکزی در این شهر ها تجمع داشتند. و در شهر کرد این تجمع در مقابل استانداری برپا شد. در این حرکت اعتراضی بازنشستگان مخابرات با شعارهای “بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “فقط کف خیابان، بدست میاد حقمون” پیگیر مطالباتشان شدند. در شهرکرد بازنشستگان با فریاد شعارهایشان در اعتراض به وضع بد معیشتی خود خواستار استعفای مقامات مسئول شدند.

در این روز همزمان جمع بزرگی از بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل این وزارتخانه تجمع داشتند. این تجمعات بنا بر فراخوانهای از قبل اعلام شده بازنشستگان مخابرات و آموزش و پرورش و در اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی آنها و عدم پاسخگویی به مطالبات اعلام شده شان برپا شدند. بازنشستگان آموزش و پرورش شعار میدادند:  “ننگ ما، ننگ ما، وزیر الدنگ ما”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”،”وزیر بی کفایت استعفاء ، استعفاء”. بازنشستگان نیروهای انتظامی را که تلاش داشتند مانع تجمع آنها شون هو میکردند.

خواستهای بازنشستگان که بارها در اعتراضات آنها اعلام شده عبارتند از: اجرای کامل همسان سازی و افزایش سطح حقوقها به بالای خط فقر (که گفته میشود معادل ۳۰ میلیون تومان است)، درمان و تحصیل رایگان برای همگان و داشتن حق مسکن، پایان دادن به اختلاسها و دزدی ها و امیتی کردن مبارزات و داشتن حق تشکل و تجمع و اعتراض.

همانطور که قبلا گزارش کردیم امروز سوم بهمن علاوه بر بازنشستگان کارکنان برق کشور نیز در اعتراض به سطح نازل حقوقها و عدم پاسخگویی به مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع داشتند.

گفتنی است که روز گذشته دوم بهمن نیز شماری از معلولین در اعتراض به لایحه بودجه ریاضتی حکومت و حذف همان حداقل هایی که در ردیف بودجه قانون حمایت از معلولین به آنها اختصاص می یافت در مشهد در مقابل فرمانداری و در تهران مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند.  تجمع کنندگان شعار میدادند: قانون معلولان اجرا باید گردد.

لایحه ریاضتی بودجه حکومت به زمزمه های اعتراض بیش از پیش در میان کارگران و بازنشستگان دامنه زده است. حزب کمونیست کارگری از این اعتراضات حمایت و پشتیبانی کرده و بر اعتصابات و تجمعات سراسری و متحدانه همه بخشهای کارگران و مردم تاکید دارد.

نابود باد حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳

تهران سوم بهمن: تجمع معلمان بازنشسته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش.فیلم

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۲۸۸، تجمعات بازنشستگان مخابرات در یازده شهر، تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش در تهران و اخباری دیگر

امروز دوشنبه ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان مخابرات در یازده شهر از جمله در شهرهای تهران، اصفهان، سنندج ، یزد، خرم آباد، مشهد، اردبیل، رشت، کرمانشاه، ایلام و شهر کرد در مقابل ساختمان مخابرات مرکزی در این شهر ها تجمع داشتند. و در شهر کرد این تجمع در مقابل استانداری برپا شد. در این حرکت اعتراضی بازنشستگان مخابرات با شعارهای “بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”، “فقط کف خیابان، بدست میاد حقمون” پیگیر مطالباتشان شدند. در شهرکرد بازنشستگان با فریاد شعارهایشان در اعتراض به وضع بد معیشتی خود خواستار استعفای مقامات مسئول شدند.

در این روز همزمان جمع بزرگی از بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل این وزارتخانه تجمع داشتند. این تجمعات بنا بر فراخوانهای از قبل اعلام شده بازنشستگان مخابرات و آموزش و پرورش و در اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی آنها و عدم پاسخگویی به مطالبات اعلام شده شان برپا شدند. بازنشستگان آموزش و پرورش شعار میدادند: “ننگ ما، ننگ ما، وزیر الدنگ ما”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”،”وزیر بی کفایت استعفاء ، استعفاء”. بازنشستگان نیروهای انتظامی را که تلاش داشتند مانع تجمع آنها شون هو میکردند.

خواستهای بازنشستگان که بارها در اعتراضات آنها اعلام شده عبارتند از: اجرای کامل همسان سازی و افزایش سطح حقوقها به بالای خط فقر (که گفته میشود معادل ۳۰ میلیون تومان است)، درمان و تحصیل رایگان برای همگان و داشتن حق مسکن، پایان دادن به اختلاسها و دزدی ها و امیتی کردن مبارزات و داشتن حق تشکل و تجمع و اعتراض.

همانطور که قبلا گزارش کردیم امروز سوم بهمن علاوه بر بازنشستگان کارکنان برق کشور نیز در اعتراض به سطح نازل حقوقها و عدم پاسخگویی به مطالباتشان مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع داشتند.

گفتنی است که روز گذشته دوم بهمن نیز شماری از معلولین در اعتراض به لایحه بودجه ریاضتی حکومت و حذف همان حداقل هایی که در ردیف بودجه قانون حمایت از معلولین به آنها اختصاص می یافت در مشهد در مقابل فرمانداری و در تهران مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند. تجمع کنندگان شعار میدادند: قانون معلولان اجرا باید گردد.

لایحه ریاضتی بودجه حکومت به زمزمه های اعتراض بیش از پیش در میان کارگران و بازنشستگان دامنه زده است. حزب کمونیست کارگری از این اعتراضات حمایت و پشتیبانی کرده و بر اعتصابات و تجمعات سراسری و متحدانه همه بخشهای کارگران و مردم تاکید دارد.

نابود باد حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳

فیلم: تجمع معلمان بازنشسته در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش.فیلمهای بیشتر از اینجا

https://t.me/wpi_hkki

اینرا هم بخوانید

تجمعات در زاهدان با شعارهای ضد حکومتی. فیلم

زاهدان جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱:مردم شعار می دهند سفره ما خالیه خامنه ای جانیه. مرگ …