کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: دستگیر شدگان اعتراضات باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند

در جریان خیزش انقلابی مردم علیه حکومت در حال سقوط اسلامی هزاران نفر توسط نیروها و نهادهای سرکوب رژیم در سراسر کشور دستگیر، بازداشت و ربوده شده اند. طی یک ماه اخیر ماموران حکومت با یورش شبانه به منازل مردم بسیاری از جوانان و مردم معترض در شهرهای کردستان را ربوده و خانواده هایشان از سرنوشت آنان بی اطلاع هستند. در کامیاران کشتی گیر و سرایدار سالن کشتی، حیدر ابراهیمی را بازداشت کردند که در واکنش به این توحش اسلامی تمامی اعضای تیم کشتی کامیاران متحدانه و دسته جمعی از عضویت در تیم کشتی این شهرستان استعفا دادند.

سران و کاربدستان رژیم اسلامی وحشت زده از حرکت باشکوه و سرنگونی طلبانه مردم به خوبی می دانند که انقلاب زن زندگی آزادی عزم جزم کرده است که بساط ۴۴ سال قتل، جنایت، آدمکشی، آدم ربایی، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام و تحمیل فقر و تباهی توسط اوباشان اسلامی را برای همیشه به زباله دان تاریخ بفرستد.

مردم مبارز و انقلابی کردستان!

نباید اجازه دهیم که نهادهای سرکوب حکومت مستاصل و در حال سقوط اسلامی عزیزان ما را به بهانه های مختلف دستگیر و زندانی کنند. با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل زندانها و ارگانهای رژیم خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیرشدگان شویم. نمونه کامیاران را می توان الگو قرار داد و با دستگیری و بازداشت هر کسی، دستجمعی در مقابل این بربریت ایستاد و وسیعا به آن اعتراض کرد.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری از مردم شهرهای کردستان می خواهد همراه با خانواده های دستگیرشدگان به میدان آمده و با حضور گسترده و با خواست آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی، سیاست سرکوب کاربدستان و نهادهای حکومت را به عقب رانده و به شکست بکشانیم.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری

۴ بهمن ۱۴۰۱، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

به یاری زلزله زدگان شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی بشتابیم

در اثر زلزله اى با قدرت ۵ و ۹ دهم ريشتر در شب شنبه ٨ …