خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۲۹۲،چهارمین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و پرسنل بیمارستان اهواز

امروز چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱ کارگران شاغل در پتروشیمی بندر امام در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها و مزایای خود برای چهارمین روز دست به اعتصاب و تجمع زدند و با شعار” تا حق خود نگیریم از اینجا نمیریم” صدای اعتراض خود را بلند کردند. یک شعار دیگر آنها در اعتراضات این چند روز شعار ” مسئول بی‌کفایت نمی‌خوایم نمیخوایم” بوده است. خواست این کارگران پرداخت فوری مطالباتشان است.

در این روز همچنین پرسنل بیمارستان امام اهواز در اعتراض به وضع  نامطلوب سرویس های ایاب و ذهاب و تاخیر ده ماهه در پرداخت کارانه های خود دست از کار کشیده و تجمع کردند.  تجمع کنندگان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم اهواز علی نجفی و همچنین سعید آزنده معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان خمینی را که  زیر فشار اعتراض آنها در جمع حاضر شده بودند را هو  کردند و با شعار “مسئول بی کفایت نمی خوایم نمی خوایم” فریاد اعتراضشان را بلند کردند.

نابود باد حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ بهمن ۱۴۰۱، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در …