همبستگی انسانی، موضوع برنامه: اخبار و رویدادهای مهم چهارشنبه پنجم بهمن ۱۴۰۱


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اخبار و رویدادهای مهم چهارشنبه پنجم بهمن ۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۵ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: علیه دستمزدهای زیر خط فقر، بپاخیزیم