همبستگی انسانی، موضوع برنامه: نگاهی به مهمترین اخبار جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱


🔴 همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به مهمترین اخبار جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۷ بهمن ۱۴۰۱ – ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: حضور رئیسی قاتل در مجمع عمومی سازمان ملل ننگ بشریت است