فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در عمل کاری نکرده است. این فیلمها در شبکه های اجتماعی پخش شده که نشان مید هد مردم جلوی فرمانداری هستند و منتظر چادرهای وعده داده شده هستند، که نرسیده اند. مردم سوال می کنند این چادرها کجا رفته است؟ هلال احمر و فرمانداری و هر نهاد رژیم جواب روشنی به مردم نداده و مردم را عملا سر می داونند و حواله این ارگان و آن نهاد رژیم می دهند.در فیلمی مردم معترض ضمن محاصر یک مسئول امداد رسانی حکومتی از وی سوال می کنند، جوابی ندارد و مردم هوش می کننند. مردم می گویند امام جمعه کجاست؟ رفته سوراخ موش قایم شده و…وسایل گرمایشی برقی، نظیر بخاری برقی که بعضا مردم دارند؛ کابل مخصوص وصل کردن بخاری برقی را ندارند. اداره برق در جواب مردم گفته که چنین کابلهایی نداریم.در این چند روز گذشته مردم بارها در اعتراض به این وضعیت دست به اعتراض زده اند که حکومت مثل همیشه نیروهای سرکوب را در مناطقی که مردم اعتراض دارند، مستقر کرده است.مردم می گویند اگر اینها مدعی اند که کمکها امدادی به منطقه رسیده، پس این کمک ها کجا هستند؟ چرا توزیع نمی شود؟ فیلمهای بیشتر از اینجا https://t.me/Sahandazarbyjan

گزارشات قبلی از اینجا

اینرا هم بخوانید

مجازات «تغییر محل تحصیل»از بیشترین احکام کمیته‌های انضباطی برای دانشجویان بود

گزارش «شبکه شرق» از مجازات «تغییر محل تحصیل» که پس از حوادث ۱۴۰۱ یکی از …