فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….

وضعیت دردناک مردم زلزله زده. مردم بشدت عصابی و معترضند. حکومت فقط وعده داده در عمل کاری نکرده است. این فیلمها در شبکه های اجتماعی پخش شده که نشان مید هد مردم جلوی فرمانداری هستند و منتظر چادرهای وعده داده شده هستند، که نرسیده اند. مردم سوال می کنند این چادرها کجا رفته است؟ هلال … ادامه خواندن فیلمهایی از وضعیت دردناک مردم زلزله زده خوی در برف و سرمای شدید. مردم بشدت معترضد. حکومت فقط وعده داده و….