رویدادها: حسن کرمی: هیچ‌کس را نکشتیم، از آمبولانسها استفاده امنیتی نکردیم،به چشم معترضان شلیک نکردیم

اینرا هم بخوانید

کارگران و یک دنیای بهتر: مردم سال ۱۴۰۲ را با فریاد مرگ بر دیکتاتور تحویل گرفت