کمیسیون قضایی مجلس رژیم سفر زنان به خارج را به اجازه “سرپرست” مشروط کرد

وب سایت حکومتی خبر آنلاین به نقل از کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نوشته است اجاز سفر زنان به خارج از کشور مستلزم “اذن سرپرست” می باشد.وی گفته است «در شراط عادی همه بانوان باید با اذن سرپرست از کشور خارج شوند به جز موارد خاص که در آن صورت با حکم دادگاه صورت خواهد گرفت.». وی تاکید کرده این طرح در کمیسیون مجلس تصویب شده است.

کمیسیون قضایی مجلس جمهوری اسلامی سفر زنان به خارج را به اجازه “سرپرست” مشروط کرد!
وب سایت حکومتی خبر آنلاین به نقل از کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس رژیم آدمکشان و ضد زن جمهوری اسلامی نوشته است: اجاز سفر زنان به خارج از کشور مستلزم “اذن سرپرست” می باشد. وی گفته است «در شراط عادی همه بانوان باید با اذن سرپرست از کشور خارج شوند به جز موارد خاص که در آن صورت با حکم دادگاه صورت خواهد گرفت.». وی تاکید کرده این طرح در کمیسیون مجلس تصویب شده است.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس غلط کرده. انقلاب زن زندگی آزادی در ماههای اخیر تمام قوانین و مصوبات ضد رن حکومت که در طول بیش از چهار دهه سرکوب و بربریت اسلامی بر سر زنان تحمیل کرده بود را، رسما باطل اعلام کرده است. زنان در صف اول این انقلاب علیه کلیت اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی، پرچمدار سرنگونی انقلابی این نظام کثیف بوده و ضربات مهلکی بر پیکر نظام ضد زن و وحشی وارد کرده اند.
انقلاب زن زندگی آزادی حکم مرگ و نابودی این نظام توسط انقلاب زنانه به همراه کل مردم ایران است. زنان ایران از جمهوری اسلامی مدتهاست عبورکرده و پرچمدار انقلابی نوین و تماما انسانی و رهایی بخش نه فقط در ایران و برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، بلکه برای کل منطقه خاورمیانه و برای رهایی از چنگ مذهب، جهل و خرافه و دیکتاتوریهای اسلامی ضد زن و ضد مردم هستند.این مصوبات و طرح ها هم راه به جایی نخواهد برد. تنها خاصیت این مصوبات روحیه دادن به صف مایوس و شکننده حکومت آدمکشان است. تازه اگر بعد از این انقلاب بزرگ روحیه ای برایشان مانده باشد. بدون شک بازگشت مجدد این انقلاب، کار نظام را تمام خواهد کرد. و آن روز دیر نیست.
نابود باد جمهوری اسلامی
پرتوان باد انقلاب زن زندگی آزادی

محمد شکوهی

١١بهمن ١٤٠١

اینرا هم بخوانید

حمله هوایی آمریکا به مواضع گروه‌های وابسته به سپاه در سوریه

وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دستور جو بایدن، …