ارسال پیامک “تعهد مبنی بر رعایت حجاب اجباری” برای تعداد زیادی از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور با انتشار تصویری از پیامک ارسالی به دانشجویان دختر واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد نوشت: «برای تعداد زیادی از دانشجویان دختر در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پیامکی مبنی بر تعیین وضعیت انتخاب واحد و مراجعه به امور دانشجویی ارسال شده است. گفته می‌شود این تعیین وضعیت به معنی دادن تعهد مبنی بر رعایت حجاب اجباری است.»

به‌نوشته این کانال خبری دانشجویان معترض، «همچنین در دانشگاه آزاد واحد پونک سامانه‌ٔ آموزشیار برخی از دانشجویان دختر، بدون ابلاغ هیچ حکمی و با عنوان “محروم از تحصیل قطعی است” بسته شده است. گفته می‌شود این مورد نیز به عدم رعایت حجاب اجباری مربوط است».

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …