اطلاعیه شماره ٣کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری:اعتراضات مردم زلزله زده خوی علیه بی تفاوتی حکومت

اطلاعیه شماره ٣:اعتراضات مردم زلزله زده خوی علیه بی تفاوتی حکومت
در روزهای گذشته و بدنبال زلزله روز ٨ بهمن، اوضاع مناطق زلزله زده بحرانی تر شده است. حکومت فقط وعده داده و در عمل کاری نکرده است. این امر موجب اعتراضات زیادی از طرف مردم شده است.
آخرین خبرهای امروز چهارشنبه ١٢ بهمن:
* امروز هم مثل چند روز گذشته مردم برای دریافت چادر ابتدا به هلال احمر مراجعه می کنند. مسئولان هلال احمر مردم معترض را به فرمانداری حواله میدهند و مردم به طرف فرمانداری میروند.
* تجمع صدها نفر از مردم تا ساعت ٨ امشب جلوی فرمانداری تجمع می کنند اما تعداد کمی موفق به گرفتن چادر میشوند. نیروهای حکومتی به بهانه رسیدن تلاش میکنند مردم را متفرق کنند.
*جمهوری اسلامی جلوی ورود کمک های مردمی به مناطق زلزله زده را در روزهای گذشته گرفته بود اما از روز گذشته بدنبال اعتراضات مردم مجبور به عقب نشینی شد و گروههای امدادرسانی مردمی موفق شدند اولین سری کمک ها را به زلزله زدگان برسانند. این کمک ها از شهرهای ارومیه و تبریز بوده است. فیلم هایی که امدادگران پخش کرده اند وضعیت اسفناک مردم زلزله زده و نیازهای آنها را نشان میدهد.
*هوا بشدت سرد است. مردم نیاز فوری به چادر و کانکس، وسایل گرمایشی، کیسه خواب، پتو، لباس، وسایل بهداشتی و غذا و… دارند. فراخوان های زیادی از طرف گروههای مختلف مردم در شهرهای غرب کشور برای جمع آوری کمک و ارسال به مردم زلزله زده صادر شده است. مردم در برابر لاقیدی و بی تفاوتی حکومت همبستگی انسانی و نوعدوستی شان را قرار می دهند. زنده باد نوعدوستی مردم. به موازات کمک های مردمی باید مفتخوران و حاکمان بی شرم اسلامی را وادار کرد سریعتر امکانات لازم را به مردم برسانند.
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری مردم خوی را فرامیخواند که برای مقابله با این وضعیت توزیع کمک ها را خود سازمان بدهند، اطلاع رسانی کنند، همبستگی خود را تقویت کنند، خواست های خود را با صدای بلند اعلام کنند و مردم آذربایجان و سراسر کشور را به کمک به زلزله زدگان فرا بخوانند. حزب کمونیست کارگری مردم سراسر کشور را به اعلام همبستگی و رساندن کمک به صدها هزار مردم مصیبت دیده خوی فرامیخواند.
کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری
١٢ بهمن ١٤٠١، ۱ فوریه ٢٠٢٣
فیلم و گزارشات بیشتر از اینجا https://t.me/Sahandazarbyjan

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …