اطلاعیه پایانی پلنوم ۵۶ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

پلنوم ۵۶ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران در روزهای ۷ تا ۹ بهمن ۱۴۰۱ (۲۷ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳) با حضور اکثریت اعضای کمیته مرکزی و همینطور مشاورین و کادرهای حزب برگزار شد. در این پلنوم که بصورت آنلاین- ویدیویی برگزار شد اعضای حزب نیز دعوت شده بودند. پلنوم با پخش سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان انقلاب جاری شروع شد و بعد از سه روز بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری های لازم با موفقیت به کار خود پایان داد. نشست کمیته مرکزی این بار اساسا رنگ و بوی شرایط انقلابی در ایران را داشت و گزارشات و مباحث نیز حول آن متمرکز بود.

حمید تقوائی لیدر حزب در سخنرانی افتتاحیه تاکید کرد که انقلابجاری علیه یک حکومت مذهبی ضد زن، ضد زندگی و ضد آزادی است و از اینروانقلابخصلتی عمیقا ضد مذهبی دارد. او به مبارزات پیگیر حزب علیه حجاب و علیه آپارتاید جنسی و علیه اسلام سیاسیدر ایران و در سراسر دنیا اشاره کرد و گفت مبارزات ده ها ساله حزب در شکل گیری انقلاب حاضر نقش موثری ایفا کرده است. او تاکید کرد که انقلاب زن زندگی آزادی تنها علیه حکومت جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین علیه کل نظامی است که به وجود چنین حکومتی نیازمنداست.او در ادامه به این اشاره کرد که در صد سال اخیر دیکتاتوری بعد از دیکتاتوری از منافع یک درصدی های مفتخور حاکم پاسداریمیکرده اند وانقلاب جاری میرود تا یک بار برای همیشه به دیکتاتوری فقر وسرکوب و بیحقوقی در جامعه ایران پایان دهد. حمید تقوائی در بخش آخرسخنانشگفت مردم مدت هاست، مشخصا از خیزش٩٦ تا به امروز حکومت را، مسئول اداره امور جامعه نمیدانند بلکه آنرا دشمن خود میدانند و حکومت نیز علنا مردم را دشمن اعلام کرده است؛استراتژیحکومت بکش و بمان است، حکومت بر ای بقای قدرت خود میجنگد و مردم برای بقای زندگی. اما هیچ حکومتی نمیتواند همه جامعه را بکشد و یا آنرا سرنگونکند.پیروزاین جنگ فقط میتوانند مردم باشند.

بدنبال تصویب آیین نامه و دستور جلسات کمیته مرکزی، اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب گزارش فشرده ای از فعالیت حزب در داخل و خارج کشور ارائه داد. او ضمن اشاره به فعالیت ارگان ها، فونکسیون ها و کارزارها که گزارشات آنها از قبل برای اعضا و مشاورین کمیته مرکزی ارسال شده بودبر حقانیت سیاسی و پراتیک گسترده و تاثیرگذار حزب و پیشروی های قابل ملاحظه در داخل و خارج کشور تاکید گذاشت. اینکه تاکید میکردیم حجاب پرچم حکومت و کل جنبش اسلام سیاسی است و جامعه حول مساله زن و مذهب قطبی میشود و همین اتفاق افتاد و بنیادهای ایدئولوژیک و سیاسی حکومت را نشانه گرفت. اینکه انقلاب همگانی است و اقشار مختلف مردم در آن شرکت دارند.گفته بودیم فضای چپ در جامعه و جنبش های اعتراضی دست بالا دارد. خیزش چهار ماه اخیر حقانیت حزب را بار دیگر بخوبی نشان داد. اصغر کریمی همچنین به پراتیک گسترده و دخالتگرانه حزب در داخل و خارج کشور در امر سازماندهی و تقویت گرایش رادیکال در اعتراضات و به نقش ویژه چند ارگان: سازمان جوانان، کمیته سازمانده، انقلاب زنانه، تشکیلات خارج کشور حزب و نیز کانال جدید بعنوان رسانه راستین انقلاب و همچنین فعالیت های گسترده برای بلند کردن صدای زندانیان سیاسی در سطح جهان و به سایر فعالیت حزب اشاره کرد. رئیس هیئت اجرایی از فعالین حزب در داخل و خارج کشور که نقش مهمی در سازماندهی فعالیت های مختلف داشته اند و بویژه از حمید تقوایی که نقش موثری در پیشروی و انسجام حزب دارد از طرف حاضرین در پلنوم قدردانی کرد.

محسن ابراهیمی رئیس دفتر سیاسی حزب در سخنرانی خود به همدلی و همجهتی بالا میان دفتر سیاسی و هیئت اجرایی حزب، فضای پر بحث در باره مسائل حاد جامعه و دخیل بودن در مسائل واقعی جامعه اشاره کرد. او گفت نشست های کمیته مرکزی که هر شش ماه یکبار برگزار میشود، با گزارشهای مفصل مسئولین کمک میکند پیکره بزرگ حزبمان را ببینیم که بسیار گسترده و منسجم و دخیل در تمام عرصه های مبارزه است. حزبی که در آن یک رهبری سیاسی با درایت و تعداد زیادی عضو و کادر فعال و دلسوز با یک همدلی عمیق کنار هم کار میکنند. او اظهار داشت در سالهای گذشته انقلابات متعددی برای آرمانهای انسانی رخ داده است اما به خاطر نبود یک حزب سیاسی رادیکال توسط لاشخورانی مثل حزب اخوان المسلمین و بعدا ژنرال السیسی شکست خورده اند. اینها نشان میدهند که وجود یک حزب سیاسی قوی مثل حزب ما برای پیروزی انقلاب ضروری است. او در خاتمه گفت باید قدر این حزب را بدانیم و تلاش کنیم با فعالیت های گسترده تر در پیروزی انقلاب ایران نقش شایسته خود را ایفا کنیم.

کیان آذر دبیر سازمان جوانان کمونیست با اشاره به اینکه پلنوم حزب در جریانیک رنسانس انسانی در ایران و انقلاب برای زن زندگی آزادی برگزار میشود گفت که همگام با شروع انقلاب در هفته پایانی شهریور۱۴۰۱، دانشجویان، زنان، جوانان و دانش آموزان نقش بسیار پر رنگی در رادیکالیزه کردن، در تداوم و پیشبرد انقلاب، حاشیه‌ای کردن تعابیر واپسگرایانه از انقلاب و در یک کلام پیشبرد انقلاب داشتند. در روند این انقلاب سازمان جوانان کمونیست در بین جوانان، زنان، دانشجویان، دانش آموزان، رنگین کمانیها و بیخدایان برای دخالتگری سازمانیافته در انقلاب جاری، تاکید بر همگانی و سراسری بودن انقلاب و پاسخ عملی به مسئله ائتلاف سازی و معرفی سازماندهی خیابان به جایچنین راهکارهایی نقش موثری ایفا کرد. کیان آذر بر مبنای پیشروی های انجام گرفته گفت که پتانسیل عظیمی برای رهبری انقلاب در برابر ما وجود دارد و میتوانیم این پتانسیل را به امری بالفعل تبدیل کنیم.

بدنبال این سخنرانی ها مسئولینکمیته های سازمانده، کردستان، آذربایجان، خارج کشور، سازمان جوانان، مدیر تلویزیون کانال جدید، مسئول کمیته مالی حزب و همینطور بیست و یک نفر دیگر از مسئولین سایر ارگانها و عرصه ها گزارش فشرده ای از حوزه فعالیت خود ارائه دادند و اعضای کمیته مرکزی و همینطور کادرها و اعضای شرکت کننده در پلنوم فعالانهنقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود و گسترش فعالیت حزب ارائه دادند.

از یکطرف انقلاب زن زندگی آزادی و از طرف دیگر فعالیت های گسترده ارگانها و فعالین حزب در داخل و خارج کشور شور دیگری به نشست کمیته مرکزی داده بود. گزارشات کمیته ها و نهادها و کارزارهای مورد حمایت حزب حاکی از یک حزب شاداب و دخالتگر و رو به رشد در داخل و خارج کشور بود.

در این پلنوم قطعنامه ای تحت عنوان «چپ، راست و انقلاب جاری» که توسط حمید تقوایی و قراری درباره تمامیت ارضی که توسط حسن صالحی ارائه شده بود به اتفاق آرا به تصویب رسید.
در نشست کمیته مرکزیهمچنین بیانیه ای تحت عنوان زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی و پیام های متعددی خطاب به مردم ایران، به کارگران نفت، به زنان، به ایرانیان مقیم خارج، به دستگیرشدگان، زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان، به فعالین جنبش های اجتماعی، به ورزشکاران معترض و به زنان افغانستان قرائت شد. در پایان پلنوم همچنین پیامی خطاب به مردم زلزله زده در خوی قرائت گردید.

در مبحث انتخابات ابتدا حمید تقواییبعنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد و بدنبال آن ۲۶ نفر بعنوان اعضای دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند که عبارتـنـد از: کـيـان آذر، محسن ابراهيمی، سيامک بهاری، سيما بهاری، شهاب بهرامی، فاتح بهرامی، آذر پویا، امیر توکلی، کـيـوان جاويد، شهلا دانشفر، بـهـرام سروش، محمد شکوهی، شیرین شمس، میثم عتیق، مصطفی صابر، حسن صالـحی، جمیل فرزان، اصـغـر کريمی، خلیل کیوان، عبدل گلپريان، شيوا مـحـبـوبی، سیاوش مدرسی، نسـان نودينيان،سمیر نوری، کاظم نيکخواه و بابک یزدی.

پلنوم با سخنرانی اختتامیه حمید تقوایی پایان یافت. احتتامیه حمید تقوائی به محورهایوظایف حزب برای پیشبرد و تقویت انقلاباختصاص داشت. او سه مولفه ترسیم افق و راه پیشروی و پیروزی انقلاب، تقویت مبارزات خیابانی در داخل و خارج کشور، و خنثی کردن موانعی که اپوزیسیون راست بر سر راه انقلاب ایجاد میکند را بعنوان اولویتهای فعالیت حزب دردوره آتی برشمرد و تاکید کرد که حزب با تمام توان و امکاناتش این وظایف را به پیش خواهد برد.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱ فوریه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان کشوری در سنندج و کرمانشاه

روز ۱۱ مهر بازنشستگان کشوری شامل بازنشستگان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته همچون سه شنبه …